24 octombrie 2021

ULBS – partener principal într-un proiect strategic de 28 milioane de euro al Ministerului Educaţiei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada aprilie 2021 – decembrie 2023 se implementează, sub patronajul Ministerului Educaţiei, proiectul strategic Profesionalizarea carierei didactice – PROF. Înscris pe linia obiectivelor fixate la nivelul politicilor macro-educaţionale prin programul „România Educată”, proiectul angrenează atât învăţământul preuniversitar, cât şi mediul universitar şi urmăreşte formarea a peste 28.000 de cadre didactice.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este principalul partener al Ministerului în acest proiect, având alocat un buget de 16.500.000 de lei. Alături de ULBS mai sunt implicate în proiect alte 3 universităţi (Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş) şi 11 case ale corpului didactic. Bugetul total al proiectului este în valoare de 28 milioane euro (135.733.852,02 lei), din care asistenţă financiară nerambursabilă 120.150.531,521 lei.

Proiectul PROF vizează o intervenţie integrată la nivelul sistemului educaţional românesc, care să reunească învăţământul universitar şi cel preuniversitar printr-o formare continuă adecvată şi eficientă a profesorilor. Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învăţământ preuniversitar, prin crearea unui sistem naţional coerent şi fiabil de formare profesională şi dezvoltare a competenţei didactice, ca formare psihopedagogică. Acestea sunt demersuri necesare ocupării şi exercitării unei funcţii didactice, precum şi obţinerii performanţei pedagogice în învăţământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare şi în activitatea de management educaţional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educaţie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. Crearea cadrului instituţional naţional pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare prin înfiinţarea unei reţele de baze de practică pedagogică, centre de tutorat didactic şi centre de formare pentru cariera didactică;

2. Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea şi operaţionalizarea a trei oferte educaţionale pentru elevi şi a unor resurse didactice pe baza cărora se realizează formarea şi dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea şi validarea competenţei didactice, obţinută atât prin trasee clasice de evoluţie în carieră, cât şi prin rute/contexte alternative, în contextul digitalizării globale a educaţiei;

3. Formarea continuă şi perfecţionarea profesională a 28.000 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale şi al evoluţiei în carieră, pentru asigurarea continuităţii pedagogice în predare-învăţare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică şi în domenii precum: e-learning, noile educaţii, incluziune, curriculum, evaluare, Teleşcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate ş.a.

Prezentarea publică a proiectului a avut loc vineri, 7 mai 2021, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti. La eveniment au participat Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, consilier prezidenţial în cadrul Departamentului Educaţie şi Cercetare, secretari de stat din Ministerul Educaţiei, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi membri ai echipei de implementare a proiectului. În sistem de videoconferinţă, au fost prezenţi la eveniment reprezentanţii tuturor instituţiilor partenere, precum şi coordonatori ai bazelor de practică pedagogică şi inspectori şcolari.

https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF