Publicat: 22 Mai, 2012 - 08:25

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Kedves  Emeric, Director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita, informează un comunicat de presă al ANI pe acest subiect.

Prezentăm comunicatul de presă:
"Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, KEDVES EMERIC fiind informat, la data de 14.01.2011 (confirmare de primire din data de 27.01.2011), respectiv, data de 23.01.2012 (confirmare de primire din data de 01.02.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 13.02.2012, KEDVES EMERIC a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor demarate la data de 18.11.2010, s-au constatat următoarele:

KEDVES EMERIC se află, începând cu data de 25.05.2010, în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan cu funcția de Director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita, şi funcția de cenzor în cadrul S.C. ECO-CSIK S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Începând cu data de 25.05.2010, KEDVES EMERIC exercită funcția de Director executiv în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita.

De asemenea, începând cu data de 03.07.2009, KEDVES EMERIC deține funcția de cenzor în cadrul S.C. ECO-CSIK S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 96, alin. 1 din  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”(...) Funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public (...)”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".