28 noiembrie 2021

Un nou centru pentru combaterea violenţei domestice, în Sectorul 6

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Violenţa nu se tratează cu violenţă sau cu nepăsare – este principiul promovat de un nou proiect aprobat în noiembrie 2021 de Consiliul Local al Sectorului 6, care prevede înfiinţarea unui nou serviciu social la nivelul comunităţii, destinat agresorilor familiali.

Realizat în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România”, „Centrul de consiliere pentru agresori” pune accentul pe servicii de consiliere, astfel încât aceste persoane să conştientizeze efectele negative ale agresiunii şi să îşi poată corecta comportamentul.

Proiectul beneficiază de finanţare prin Mecanismul de Finanţare Norvegian 2014-2021, oferind următoarele servicii:

* Consiliere psihologică pentru eradicarea comportamentului violent şi de control asupra membrilor familiei;

* Educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială; controlul furiei, rezolvare de conflicte, comunicare non-violentă;

* Sprijin pentru reabilitarea, reinserţia şi integrarea socială a agresorilor;

* Educaţie cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, drepturile omului, legislaţie naţională în domeniu.

Capacitatea maximă a centrului va fi de 10 locuri, cu un program zilnic de 4 ore.

Mâine, 25 noiembrie 2021, este marcată la nivel mondial „Ziua Internaţională pentru Eradicarea Violenţei Împotriva Femeilor”, un moment care va readuce în atenţia tuturor efectele negative ale actelor de violenţă în familie.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Disclaimer: Proiect finanţat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat proiectului este 2.500.000 de euro. Obiectivul proiectului este sprijinirea autorităţile române în adoptarea unei abordări coordonate pentru abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenţiei de la Istanbul, vizând reducerea violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituţii norvegiene relevante, cu experienţă în domeniul violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor.