Publicat: 13 Iunie, 2018 - 10:43
Share

De mulţi ani, Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) întreţine o colaborare strânsă cu mediul economic din Timişoara şi nu numai, relaţia fiind benefică pentru ambele părţi: companiile îşi asigură astfel resursa umană de care au nevoie, iar universitatea beneficiază pe de o parte de dotări şi amenajări de laboratoare, pe de altă parte de programe de internship prin care studenţii Universităţii Politehnica Timişoara îşi pot realiza diplomele de licenţă şi de disertaţie în cadrul companiilor partenere.

Relaţia e utilă pentru studenţi şi prin prisma faptului că vin astfel în contact direct cu realităţile din mediul economic, putând să aplice în practică noţiunile teoretice învăţate.

În această linie se înscrie şi inaugurarea noului laborator Honeywell (NYSE:HON), care a avut loc în data de 12 iunie, la Departamentul de Electroenergetică, specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice, din cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică a UPT.

Laboratorul C221 este sponsorizat de Honeywell Hometown Solutions, programul de responsabilitate socială al Honeywell, o companie din topul Fortune 100 din domeniul software-industrial, prin alocarea de fonduri pentru echipamente electronice (8 osciloscoape, 4 sonde optice comunicare smart meter, 5 surse laborator, 6 multimetre, 1 cleşte ampermetric, 1 trusa reglabilă c.c.), infrastructură IT (8 calculatoare şi un laptop pentru citire contoare panou), dar şi pentru reparaţii şi modificări la reţeaua electrică.

Valoarea totală a investiţiei este de circa 35.000 de dolari.

Mai mult de 370 de studenţi din cadrul facultăţii vor folosi noul laborator pentru cursurile de Tehnologia Informaţiei şi Programarea Calculatoarelor, Măsurarea Mărimilor Electrice, Microcontrolere şi Sisteme Integrate, Calitatea Energiei Electrice, Instrumentaţie Virtuală.

Colaborarea dintre Honeywell, companie prezentă de 20 de ani în România, cu sedii în Bucureşti, Timişoara şi Lugoj, şi Universitatea Politehnica Timişoara nu se rezumă numai la amenajarea acestui laborator. Aceasta a demarat în 2015 şi a inclus o sponsorizare pentru amenajarea unui alt laborator, în cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, programe de internship prin care studenţii Universităţii Politehnica Timişoara şi-au putut realiza diplomele de licenţă în cadrul companiei, precum şi organizarea vizitei la Timişoara a laureatului Premiului Nobel pentru fizică, Dr. Robert W. Wilson, care a susţinut prelegeri pe teme ştiinţifice şi a stat de vorbă cu studenţii UPT în cadrul programului Honeywell Initiative for Science and Engineering. Iar cooperarea nu se opreşte aici. A început deja amenajarea unui nou laborator Honeywell, în valoare de circa 30.000 de dolari, în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul UPT, care va fi inaugurat în toamna acestui an.

Managerul de proiect, lect.dr.ing. Attila Simo, a subliniat faptul că relaţia cu Honeywell şi amenajarea unui astfel de laborator îi ajută pe studenţi să se integreze mai bine în mediul economic după absolvire. Studenţii facultăţii au avut posibilitatea de a efectua stagii de practică în cadrul companiei, de a-şi realiza proiecte de diplomă, iar în final, la absolvire, să se şi angajeze. De altfel, 80% dintre angajaţii Honeywell Timişoara provin de la UPT (25% chiar din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică), iar 70% dintre ei lucrează în cercetare-dezvoltare: proiectarea de contoare inteligente, proiectarea unor sisteme inteligente de telegestiune şi telecitire, eficientizarea consumului de energie.

"Laboratorul dotat de către compania Honeywell se înscrie în cadrul eforturilor depuse de conducerea universităţii, de a întări legătura între universitate şi companiile cu reprezentare locală. Ne bucurăm că firmele înţeleg să se implice, atât prin observaţii legate de planurile de învăţământ, cât şi prin participarea cu echipamente extrem de performante la dotarea laboratoarelor universităţii, lucru care conduce la o mult mai bună pregătire a studenţilor noştri. Colaborarea cu Honeywell va continua, nu doar pe zona didactică, ci şi pe cea a cercetării", a precizat prof.univ.dr.ing. Liviu Cădariu-Brăiloiu, prorector al Universităţii Politehnica Timişoara.

"Suntem foarte mândri să inauguram acest laborator alături de partenerul nostru, Universitatea Politehnica Timişoara întrucât tehnologia şi inovaţia stau la baza întregii noastre activităţi. Prin proiectele noastre, dorim să contribuim la dezvoltarea unei noi generaţii de tineri talentaţi, care să devină liderii de mâine în materie de inginerie", a declarat Răzvan Cotiuga, Director General Honeywell Elster Rometric Timişoara.
Universitatea Politehnica Timişoara este o instituţie de învăţământ superior cu profil tehnic, înfiinţată în anul 1920. În 2011, a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităţilor de cercetare avansată şi educaţie. Universitatea Politehnica Timişoara este una din cele mai mari universităţi tehnice din Europa Centrală şi de Est.

Programele de studiu oferite sunt organizate după sistemul Bologna, în trei cicluri: Licenţă, Masterat, Doctorat. UPT cuprinde 10 facultăţi la care sunt înscrişi circa 15 000 de studenţi. Corpul profesoral este format din aproximativ 700 de cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 25 de departamente.

Infrastructura universităţii este impresionantă prin dimensiunile, complexitatea şi serviciile oferite, studenţii şi angajaţii putându-se bucura de cazare (cămine şi hoteluri), cantine, baze sportive (piscine, terenuri de fotbal şi de tenis, sală de gimnastică, etc), o editură şi un centru de imprimare, servicii tehnice şi administrative (centru de e-learning, televiziune privată, etc), o bibliotecă modernă, precum şi de un centru medical pentru studenţi.
Înfiinţată în plan local în 1997, Honeywell activează în România prin patru companii, inclusiv unităţi de producţie situate în Bucureşti, Timişoara şi Lugoj, cu peste 2.600 de angajaţi. Operaţiunile sale cuprind trei mari arii de business: soluţii de automatizare şi control, managementul proceselor industriale, precum şi sisteme pentru industria aerospaţială şi industria transporturilor. Pentru detalii despre Honeywell România, vizitaţi http://honeywell.com/country/ro/.

Honeywell Hometown Solutions este programul de responsabilitate socială al companiei Honeywell, care se concentrează pe cinci zone: Educaţie în Ştiinţă şi Matematică, Siguranţa şi Securitatea Familiei, Case şi Adăposturi, Habitat şi Conservare şi Ajutor Umanitar. Împreună cu instituţii publice şi organizaţii non-profit, Honeywell a creat programe relevante pentru sprijinirea comunităţilor pe care le deserveşte.

Tag-uri Institutii: