Publicat: 5 Martie, 2019 - 13:40

Programul de masterat "Expertiză contabilă şi evaluarea firmei" (ECEF) se află în oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa, în domeniul contabilitate, începând cu anul 2010, completând primul ciclu, cel al studiilor de licenţă, "Contabilitate şi informatică de gestiune" (CIG).

La începutul acestui an calendaristic o echipă din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a fost la universitatea reşiţeană în cadrul procesului de evaluare a acestei specializări, consiliul ARACIS întrunit în data de 28 februarie 2019 hotărând menţinerea acreditării programului ECEF, la o capacitate de şcolarizare de 50 studenţi/an.