6 iulie 2022

Un nou proiect finanţat de Institutului European de Inovare şi Tehnologie pentru stimularea inovaţiei şi antreprenoriatului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea de Vest din Timişoara va participa la un nou proiect finanţat de Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) pentru stimularea inovaţiei şi antreprenoriatului

Suntem bucuroşi să vă anunţăm că Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) va participa la un nou proiect intitulat „INNOUNITA – Dezvoltarea Capacităţii de Inovare în UNITA”.

Proiectul îşi propune să:

– încurajeze schimbarea instituţională prin dezvoltarea infrastructurii digitale şi îmbunătăţirea birourilor de transfer tehnologic,

– consolideze parteneriatele (integrarea triunghiului cunoaşterii) printr-o reţea îmbunătăţită de învăţare reciprocă şi colaborare cu EIT KIC (Comunităţi de Cunoaştere şi Inovare),

– contribuie la dezvoltarea de inovaţii şi afaceri, creând condiţii pentru ca membrii comunităţii să îşi dezvolte afaceri şi start-up-uri,

– crească gradul de calitate a inovaţiei şi educaţiei antreprenoriale prin programe de inovare şi formare antreprenorială şi scheme de mentorat pentru personal şi studenţi.

Proiectul este organizat cu accent pe sustenabilitatea rezultatelor prin crearea unei reţele inteligente şi creative de tineri inovatori, provenind din licee sau chiar start-up-uri, continuând cu activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare. Totodată, proiectul va reprezenta o oportunitate de a familiariza participanţii şi inovatorii activi cu privire la portofoliile de programe ale Comunităţilor de Cunoaştere şi Inovare EIT.

Proiectul va primi finanţare din Iniţiativa IÎS a EIT: Consolidarea capacităţii de inovare pentru învăţământul superior. Această nouă iniţiativă a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) îşi propune să stimuleze capacitatea antreprenorială şi de inovare a instituţiilor de învăţământ superior (IÎS).

Rectorul UVT, Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea: „UVT s-a remarcat de câţiva ani în topul universităţilor româneşti care promovează dezvoltarea culturii antreprenoriale prin măsuri active. Suntem pregătiţi pentru abordarea acestui nou proiect dedicat culturii antreprenoriale, INNOUNITA, acum în plan internaţional, în cercul partenerial al universităţilor din reţeaua europeană UNITA.”

Ca parte a acestui proiect, vom lucra împreună cu următorii parteneri:

– UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (Italia) – coordonator proiect
– UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR (Portugalia)
– UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (Spania)
– UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR (Franţa)
– UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (Franţa)

În cadrul iniţiativei IÎS a EIT, proiectul va primi finanţare de 397.125 EUR şi se va desfăşura până în decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 18 luni.

Rămâneţi la curent pentru mai multe informaţii despre acest proiect în lunile următoare!

*** DESPRE INIŢIATIVA IÎS A EIT
Iniţiativa IÎS a EIT este un obiectiv cheie pentru EIT ca parte a noii sale strategii, Agenda de inovare strategică EIT 2021−2027. Iniţiativa îşi propune să sprijine instituţiile de învăţământ superior cu expertiză şi coaching, acces la ecosistemul de inovare EIT şi finanţare, permiţându-le să dezvolte planuri de acţiune inovatoare care să completeze nevoile instituţiilor individuale de învăţământ superior. În cadrul fazei sale pilot, iniţiativa a oferit finanţare pentru 23 de proiecte, următorul apel pentru propuneri fiind aşteptat până la sfârşitul anului 2021.

DESPRE EIT
Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) întăreşte capacitatea Europei de a inova oferind soluţii la provocările globale stringente şi încurajând talentul antreprenorial pentru a crea o creştere durabilă şi locuri de muncă noi, calificate în Europa. EIT este un organism al UE şi face parte integrantă din Orizont Europa, Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare. Institutul sprijină parteneriate dinamice paneuropene, comunităţile de cunoaştere şi inovare EIT, printre companii de top, laboratoare de cercetare şi universităţi.