Publicat: 13 Aprilie, 2015 - 13:25
Share

Contractul pentru finanțarea obiectivului de investiții, înființare 'Centrul Național de Informare și Promovare Turistică' Năsaud, ce se va realiza in corpul C al clădirii primăriei orasului Nasăud, a fost semnat la finele lunii martie 2015, la Autoritatea Nationala pentru Turism.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 'Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului', Domeniul de intervenție 5.3 'Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică', Operațiunea 'Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT)'

Proiectul privind realizarea investiției , a fost inițiat și promovat de Niculai Găitan , viceprimarul orașului Năsăud, încă din prima parte a anului 2013, iar lucrările de constructii-montaj și dotarea centrului trebuie sa fie finalizate pănă la 31.12.2015.

D-na Carmen Soare , coordonator al compartimentului Integrare Europeană, din cadrul primăriei orașului Năsăud , s-a ocupat de toate activitățile necesare pentru aprobarea finanțarii și împreună cu echipa de proiect, se va implica pentru implementarea și finalizarea proiectului .

Valoarea investiției este de 629.695 lei ,din care 564.539 lei asistență financiară nerambursabilă și 64.155 lei contribuția proprie a UAT Năsăud.

Proiectul 'Centrul Național de Informare și Promovare Turistică' Năsăud, vine să întregească eforturile Consiliului Local Nasaud în domeniul sprijinirii și promovării turismului.

În cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, vizitatorii orasului Năsăud ,vor beneficia de informații complete și complexe cu privire la:

— date geografice, de climă, istoric;

— trasee turistice;

— obiectivele turistice si structurile de primire turistică din zona;

— date referitoare la prognoza meteo, curs valutar, preț carburant, etc.;

— resursele turistice, program de lucru și tarife, acolo unde este cazul;

— unitățile de alimentație publică;

— căile de acces;

— adrese utile;

Viceprimar Niculai Gaitan