27 iunie 2022

Unitatea de Achiziţii Publice Centralizate Judeţul Sibiu a publicat în SEAP primul anunţ

Distribuie pe rețelele tale sociale:

* Consiliul Judeţean Sibiu anunţă progrese în realizarea achiziţiilor publice centralizate şi lansează Licitaţia deschisă – Acord-Cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie şi furnituri de birou

Iniţiativa înfiinţării şi operaţionalizării unei Unităţi de Achiziţii Publice Centralizate (UCA) la nivel local în judeţul Sibiu are printre obiectivele sale specifice asigurarea realizării de achiziţii publice în condiţii de eficienţă economică şi socială. Serviciile UCA vizează atât achiziţia de bunuri şi servicii recurente, necesare în mod constant funcţionării autorităţilor contractante, cât şi cele necesare realizării interesului public.

În practică, UCA acţionează în numele şi pentru autorităţi contractante beneficiare, pentru achiziţia de bunuri şi servicii similare şi necesare mai multor autorităţi contractante.

De la înfiinţarea în luna octombrie 2021 sub forma unui compartiment în cadrul structurii CJ Sibiu şi până în prezent, UCA Sibiu a derulat un proces riguros de consultare a autorităţilor contractante subordonate şi de centralizare a nevoilor acestora. Astfel, a fost identificată oportunitatea atribuirii unui prim Acord-Cadru pentru articole de birotică, produse de papetărie şi furnituri de birou, consultarea de piaţă privind această achiziţie desfăşurându-se în luna decembrie 2021.

Ca urmare a acestor demersuri, organizaţia noastră vă aduce în atenţie publicarea primul anunţ de participare în SEAP, pentru licitaţia deschisă Acord cadru centralizat pentru articole de birotică, produse de papetărie şi furnituri de birou – CN1039961/04.03.2022:

– Valoarea totală estimată a Acordului-Cadru este între 1.721.324 şi 3.442.647 RON;

– Obiectivul Acordului-Cadru este de a asigura, în numele şi pentru Utilizatorii acordului-cadru, produsele de papetărie şi birotică, precum şi livrarea acestora la adresele indicate de către fiecare Utilizator, conform nevoilor acestora şi limita bugetului alocat cu această destinaţie;

– Valoarea estimată a celui mai mare Contract subsecvent este de 1.147.549 RON, fără TVA şi se raportează la o perioadă de 12 luni;

– Durata Acordului-Cadru este de 36 de luni;

– Data limită de depunere a ofertelor este 18.04.2022, ora 15:00

Pentru mai multe informaţii privind participarea la licitaţia deschisă Acord cadru centralizat pentru articole de birotică, produse de papetărie şi furnituri de birou – CN1039961/04.03.2022, vă rugăm accesaţi platforma SEAP (e-licitatie.ro).

Pentru înfiinţarea UCA Sibiu şi pregătirea şi organizarea primelor două proceduri de achiziţie de către UCA Sibiu, Agenţia Naţională de Achiziţii Publice oferă Consiliului Judeţean Sibiu asistenţă zilnică prin intermediul unei echipe formate din reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii şi consultanţi ai consorţiului condus de Ernst & Young, în cadrul proiectului SIPOCA 625 „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacităţii administrative a ANAP şi a autorităţilor contractante”.