Publicat: 13 Septembrie, 2012 - 13:48

La nivel naţional au fost demarate controale tematice ale inspectorilor ANSVSA în unităţile de învăţământ.

Programate a se desfăşura în perioada 6 - 18 Septembrie, controalele vizează unităţile de vânzare cu amănuntul din incinta sau din vecinătatea unităţilor de învăţământ precum şi blocurile alimentare din cadrul creşelor, gradiniţelor, internatelor, semi-internatelor, after-school, etc.

Cu ocazia acestor controale se vor urmări, cu precădere, aspecte referitoare la:

 •  
 • existenţa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 •  respectarea condiţiilor generale de igienă referitoare la aspectele structurale şi facilităţile obiectivului controlat, precum şi a spaţiilor unde sunt depozitate şi manipulate produsele;
 •  originea materiilor prime precum şi existenţa documentelor însoţitoare care atestă provenienţa produselor alimentare (unităţi autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, evidenţe privind furnizorii, categorii de produse, data recepţionării, cantitatea, termenul de valabilitate şi alte date de identificare a produselor);
 • respectarea condiţiilor privind ambalarea, marcarea şi etichetarea alimentelor;
 • respectarea condiţiilor de transport (asigurarea temperaturii, autorizarea sanitară veterinară a mijlocului de transport precum şi starea de igienă a mijlocului de transport, etc);
 •  modul de depozitare al produselor alimentare, în special al celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, ouă etc), neîntreruperea lanţului frigorific;
 •  monitorizarea şi eliminarea deşeurilor şi a subproduselor alimentare;
 • existenţa echipamentelor de protecţie sanitară a personalului care manipulează produsele alimentare de origine animală şi non-animală, precum şi existenţa documentelor care să ateste starea de sănătate a acestuia.
 •  De asemenea, se va acorda o atenţie deosebită şi modului în care sunt respectate cerinţele generale şi specifice de igienă în unităţile de catering care furnizează alimente unităţilor de învăţământ.
 • În cazul în care, cu ocazia controalelor sunt identificate neconformităţi, vor fi dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

'ANSVSA urmăreşte diminuarea riscului de apariţie a unor toxiinfecţii alimentare în unităţile sistemului de învăţământ din România. Trebuie să menţionez că, după finalizarea acestei acţiuni, unităţile respective vor fi monitorizate şi supravegheate permanent, cu o frecvenţă stabilită prin analiză de risc, având la bază şi rezultatele controalelor efectuate anterior', a declarat dr. Mihai Ţurcanu, preşedintele ANSVSA