Publicat: 30 Martie, 2020 - 15:01
Share
În conformitate cu prevederile Ordonanțelor Militare nr.3/24.03.2020 și nr.4/29.03.2020

Birourile notariale din toată țara își desfășoară activitatea, în această perioadă, cu respectarea măsurilor organizatorice adoptate de Consiliul UNNPR și transmise tuturor notarilor publici. 

Ca urmare a Ordonanțelor Militare nr.3/24.03.2020 și nr.4/29.03.2020, pentru buna desfășurare a activității notariale și pentru respectarea măsurilor de siguranță sanitară, activitatea notarilor publici se desfășoară cu respectarea recomandărilor de mai jos:

  • Referitor la furnizarea adeverințelor de angajat pentru salariații birourilor notariale care continuă să lucreze: adeverința va fi semnată de notarul public și va conține datele de contact ale biroului și traseul pe care salariatul îl parcurge zilnic în interes profesional (dus-întors).
  • Biroul notarial își poate desfășura activitatea cu program redus și cu programarea prealabilă a clienților. La cererea acestora, programarea poate fi făcută telefonic sau prin e-mail, cu excepția celor care au termenele deja fixate de dinainte de instituirea stării de urgență. Scopul programării constă în:
  • evitarea aglomerației prin prezența mai multor persoane;
  • asigurarea intervalului de timp necesar măsurilor de igienizare a biroului notarial între două programări.
  • În momentul programării unui act notarial prin telefon sau e-mail, notarul public trebuie să aducă la cunoștința clientului necesitatea existenței la purtător a unei declarații pe propria răspundere care să justifice scopul deplasării la biroul notarial, în conformitate cu prevederile Ordonanțelor Militare nr.3/24.03.2020 și nr.4/29.03.2020. Totodată, notarul va trimite clientului, prin e-mail sau în formă materială, confirmarea programării într-o anumită zi și la o anumită oră, în vederea întocmirii actului notarial solicitat.
  • În cazul persoanelor care au peste 65 de ani și se află în imposibilitatea de a se deplasa la biroul notarial conform Ordonanțelor Militare nr.3/24.03.2020 și nr.4/29.03.2020, notarul va putea merge la domiciliul acestora, cu programare prealabilă și doar pentru un motiv temeinic și urgent. În acest caz, notarul poate solicita, la libera apreciere, fie o adeverință medicală de la medicul de familie al clientului, din care să rezulte că în locul respectiv nu există persoane în carantină, fie o declarație pe proprie răspundere a clientului cu privire la acest fapt. În cererea de deplasare la domiciliu se vor menționa Ordonanțele Militare nr.3/24.03.2020 și nr.4/29.03.2020.
  • În privința persoanelor în carantină, acestea vor putea face acte cu caracter urgent (ca de exemplu un testament) în condițiile Art.1047, alin(1), litera d) din Codul Civil.

 

  •  Dosarele succesorale sau de divorț aflate pe rol, care au termen pe perioada stării de urgență vor fi amânate din oficiu până la termenul de sistare a acesteia, fiind continuate după încetarea stării de urgență.
  • Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale - INFONOT  a luat măsura neînchiderii pozițiilor din Registrul Național Notarial de Evidență a Cererilor de Divorț (RNNECD) până la finalizarea procedurii.
  • Camerelor Notarilor Publici le revine responsabilitatea de a organiza împreună cu birourile notariale  din aceeași circumscripție de Judecătorie un program de activitate de natură să asigure continuitatea serviciului public.

 

Tag-uri Institutii: