21 septembrie 2021

Universitatea „Danubius” oferă studenţilor săi peste 20 de programe de studiu de licenta si de master

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea „Danubius” oferă studenţilor săi peste 20 de programe de studiu de licenta si de master prin facultăţile de „Drept”, „Ştiinţe Economice”, „Comunicare şi Relaţii Internaţionale” şi „Ştiinţe Aplicate”. Peste 20 000 de absolvenţi danubieni si-au construit cariere de succes, devenind adevarati ambasadori ai misiunii, valorilor si viziunii acestei institutii de invatamant superior.

Universitatea Danubius oferă posibilitatea unei experienţe unice de învăţare, cercetare şi dezvoltare, indiferent de vârstă, experienţă, nivelul de cunoaştere sau forma de pregătire a studenţilor si masteranzilor sai. Experienţa academică a sute de cadre didactice din principalele centre universitare din România şi din străinătate, o bibliotecă dotată cu peste 40 000 de volume, acces la peste 2000 de jurnale academice, la cursuri ale titularilor de disciplină, în laboratoare de informatică, clinică juridică şi economie, de criminalistică, precum şi un cabinet psihologic transformă experienţa de studiu Danubiană într-una de elită la nivel global.

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2021, toate facultăţile Universităţii „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

Admiterea din acest an universitar se face pe baza concursului de dosare.

Viitorii studenţi Danubieni vor avea posibilitatea de a plăti taxe dintre cele mai avantajoase.

!Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenţii Universităţii „Danubius” ai programelor de studii de licenţă!

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE

– PROGRAM DE LICENŢĂ ÎN DOMENIUL INFORMATICĂ (IF)

FACULTATEA DE DREPT
– Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
– Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, ID)
– Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)
– Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
– Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)
– Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)
– Psihologie (IF)

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZAT DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN CADRUL UDG

Universitatea „Danubius” din Galaţi organizează programe de formare psihopedagogică iniţială atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare.

Pentru detalii, accesaţi: https://www.univ-danubius.ro/dppd

COLEGIUL DANUBIUS

Colegiul Danubius este soluţia salvatoare a elevilor care nu au reuşit să treacă examenul de Bacalaureat, se pot inscrie si candidadti care NU au obtinut diploma de bacalaureat.

Candidaţii pot opta pentru specializarea CAMERAMAN – FOTOREPORTER în domeniul PRODUCTIE MEDIA, la forma de învăţământ de zi, nivelul 5 avansat, durata studiilor fiind de doi ani sau ANALIST PROGRAMATOR, durata studiilor – 1,5 ani sau ADMINISTRATOR REŢELE LOCALE ŞI DE COMUNICAŢII , durata studiilor fiind de 1,5 ani.

Detalii despre admiterea la Colegiul Danubius se pot obtine la colegiuldanubius@univ-danubius.ro sau la 0372361250.