25 mai 2022

Universitatea de Vest din Timişoara se clasează între primele trei universităţi din România

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ediţia 2022 a QS World University Rankings confirmă prezenţa UVT în rândul celor mai prestigioase universităţi din România şi de la nivel mondial prin clasificarea în top 1001-1200 la nivel internaţional în condiţiile în care în top au fost cuprinse 1300 de universităţi. Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea Bucureşti sunt universităţile care conduc plutonul de universităţi româneşti incluse în ediţia 2022 a QS World University Ranking, fiind clasate în top 1001-1200 la nivel mondial. Alte opt universităţi româneşti sunt incluse în top pe poziţiile 1201-1300.

În ediţia din 2022 a QS World University Rankings se regăsesc următoarele 11 universităţi din România: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Politehnica Timişoara. De remarcat că dintre cele 11 universităţi româneşti incluse în acest clasament, 4 sunt membre ale Consorţiului Universitaria.

Metodologia utilizată în demersul de ierarhizare a universităţilor este specifică tuturor proceselor derulate de QS şi include următorii indictori de performanţă: reputaţie academică – 40%, reputaţia în rândul angajatorilor – 10%, raport studenţi/facultate – 20%, raport citări/lucrări – 20%, cadre didactice din străinătate – 5%, studenţi din străinătate – 5%.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Reputaţia academică, buna inserţie a absolvenţilor, dar şi relevanţa cercetării ştiinţifice, propulsează Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) pe podiumul primelor trei universităţi româneşti, în ediţia 2022 a QS World University Rankings. Acest rezultat se înscrie în tendinţa de vizibilizare accentuată a universităţilor de excelenţă din România, un rezultat de parcurs care confirmă consacrarea UVT drept cea mai importantă şi premiată universitate comprehensivă din vestul ţării”.

Mai multe detalii pot fi regăsite la adresa: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022