Publicat: 14 Iulie, 2020 - 12:12
Share

Universitatea din București face eforturi consistente pentru asigurarea și promovarea unei educații incluzive de calitate în cadrul comunității sale universitare. Prin intermediul proiectului intitulat „Educație incluzivă de calitate în cadrul comunității academice a Universității din București, cu accentul pe persoanele cu dizabilități”, reprezentanții Rectoratului, alături de o echipă de specialiști, profesori în cadrul UB, implementează o serie de măsuri concrete în vederea incluziunii persoanelor cu dizabilități –studenți, profesori și personal administrativ–, consolidând, totodată, cadrul instituțional pentru întărirea unei culturi a incluziunii în Universitatea din București. Proiectul este finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin intermediul Fondului de Dezvoltare Instituțională (FDI).

Astfel, în pregătirea anului universitar următor vor fi realizate lucrări de accesibilizare și modernizare a infrastructurii de acces în spațiile facultăților UniBuc. Totodată, vor fi făcute eforturi în vederea extinderii în facultăți a sistemului de ghidaj cu tehnologie step-hear, pentru persoane cu deficiențe de vedere. Proiectul prevede și intervenții de accesibilizare a spațiilor de învățământ și a celor locative destinate studenților cu dizabilități.       

O dimensiune importantă vizează creșterea capacității universității de a oferi studenților cu dizabilități de vedere acces la informație și educație de calitate prin intermediul tehnologiilor și a componentelor software asistive achiziționate. Totodată, începând cu anul universitar 2020-2021, Universitatea din București va pune la dispoziția studenților noi resurse educaționale accesibilizate, adiționale celor care există în momentul de față. Studenții cu dizabilități vor putea beneficia de sesiuni de consiliere, orientare în carieră și mentorat, susținute de specialiști în domeniu din cadrul UniBuc. Nu în ultimul rând, o rețea de studenți voluntari va oferi suport tinerilor cu dizabilități în accesarea serviciilor administrative și educaționale oferite de universitate.

De altfel, eforturile de accesibilizare a resurselor educaționale ale Universității din București încep cu accesibilizarea secțiunii website-ului dedicat admiterii în cele 19 facultăți din componența UB. Informațiile legate de procedura de admitere în cadrul facultăților Universității din București, dar și conținutul de promovare a programelor de studiu puse la dispoziția studenților în sesiunea iulie 2020 sunt esențiale în luarea unei decizii informate privind parcursul universitar individual. În acest sens, au fost făcute disponibile conținuturile de site în format docx., accesibil oricărui soft cititor de ecrane, pentru fiecare dintre ciclurile de studii: licență, masterat și doctorat. În plus, documentele cu informații referitoare la procesul de admitere, disponibile în format descărcabil și editabil, permit un control ridicat asupra modului în care persoanele slab văzătoare interacționează cu textul. Imaginile folosite în ilustrarea articolelor și materialele grafice sunt dublate de texte alternative (alt text) care facilitează experiența de navigare a paginii pentru persoanele cu dizabilități vizuale.

În spiritul misiunii asumate de Universitatea din București, și anume susținerea unei educații incluzive de calitate, proiectul reprezintă o oportunitate de a reuni experți și diverși stakeholderi în dezbateri de politici publice privitoare la dimensiunea incluzivă a educației și a formării în spațiul academic. Prin intermediul dezbaterilor publice, a campaniilor de conștientizare și de cultivare a principiilor și valorilor fundamentale pentru comunitatea UniBuc, echipa de proiect își propune să aducă în discuție teme precum  asigurarea accesului liber și egal la educație de calitate, promovarea diversității și a educației incluzive, respectarea drepturilor omului și asigurarea bunăstării tuturor beneficiarilor serviciilor de educație și formare.

Prin acest demers instituțional, Universitatea din București face, astfel, un pas în plus în consolidarea spațiului și a culturii academice incluzive, pregătite să răspundă nevoilor reale ale persoanelor cu dizabilități și ale celor provenind din categorii vulnerabile. Comunicat de presa Universitatea din București