Publicat: 14 Iulie, 2016 - 17:41

Universitatea din București a adoptat deja măsurile prevăzute pentru simplificarea birocrației în cadrul procesului de înscriere la admiterea 2016. Astfel, candidații nu mai trebuie să depună copii legalizate ale diplomelor și ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere.

De asemenea, candidații care doresc să urmeze cursurile facultăților din cadrul Universității din București se pot înscrie mult mai ușor la admitere și prin sistemul de admitere online.

Modalitatea de înscriere a studenților străini a fost mult simplificată. Studenții străini pot depune în momentul înscrierii toate actele necesare echivalării studiilor direct la secretariatele facultății, urmând ca acestea să fie verificate și transmise de Universitate către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Actele pot fi depuse și online.

Înscrierile pentru admiterea la facultățile Universității din București au început pe 13 iulie si se vor încheia pe 20 iulie (cu excepția Facultății de Drept, la care înscrierile se termină pe 21 iulie).

Pentru admiterea din anul 2016 la studii universitare de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 10.400 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 4.400 de locuri la buget și 6.000 de locuri la taxă.

Informații complete despre admiterea 2016 la Universitatea din București se găsesc pe site-ul admitere. Unibuc.ro.