1 iulie 2022

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu aderă la Consorţiul UNIVERSITARIA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 3 septembrie 2021, Consiliul de Administraţie al UNIVERSITARIA a votat în unanimitate pentru includerea ULBS în consorţiu. Întemeiat în anul 1996, Consorţiul UNIVERSITARIA reprezintă cea mai prestigioasă alianţă de universităţi din România, cuprinzând Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea din Craiova.

Consorţiul UNIVERSITARIA şi-a asumat în mod constant drept scop colaborarea partenerilor pentru ridicarea nivelului cercetării ştiinţifice şi a activităţii didactice, în vederea recunoaşterii naţionale şi internaţionale a prestigiului acestora şi a clasificării lor în categoria universităţilor de referinţă în Europa, iniţierea îmbunătăţirii cadrului legislativ al desfăşurării învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare, precum şi definirea unitară a programelor de studii universitare şi a standardelor minime pentru acestea, a titlurilor şi calificărilor dobândite în urma absolvirii lor.

„Intrarea în Consorţiul UNIVERSITARIA marchează un moment definitoriu pentru istoria universităţii noastre. Acest act constituie în egală măsură o recunoaştere, o oportunitate şi o obligaţie: o recunoaştere, pentru că în acest fel am fost validaţi la modul cel mai oficial ca una dintre universităţile de elită ale României; o oportunitate, pentru că vom avea ocazia şi chiar ne dorim să ne implicăm mai mult în elaborarea de strategii comune, propuneri şi soluţii în domeniul legislaţiei şi al reglementărilor învăţământului superior românesc; dar şi o obligaţie, pentru că acest nou statut antrenează o serie de responsabilităţi academice, administrative şi etice, pe care, însă, sunt convins că avem capacitatea să le îndeplinim într-o manieră performantă şi onorabilă” a declarat Prof. Sorin Radu, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu