18 iunie 2021

Universitatea Ovidius din Constanţa a atras fonduri de dezvoltare instituţională în valoare de 1.679.000 lei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cele şase proiecte depuse de Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) în competiţia de finanţare prin Fondul de Dezvoltare Instituţională – FDI 2021, destinat universităţilor de stat, cu o valoare totală de 1.965.800 lei, au fost declarate câştigătoare de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), informează rectorul, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu.

Potrivit sursei citate, valoarea finanţată de Ministerul Educaţiei pentru proiectele de dezvoltare instituţională aprobate, în cele şase domenii strategice, este de 1.679.000 lei, în timp ce suma cofinanţată de UOC este de 286.800 lei.

Proiectele vizează creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, internaţionalizarea învăţământului superior, dezvoltarea infrastructurii de susţinere a activităţilor didactice universitare, susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti, îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, respectarea deontologiei şi eticii academice, precum şi dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare.

Astfel, proiectele pe care UOC le va desfăşura în următoarele opt luni sunt: Dezvoltarea instrumentelor de acţiune ale UOC pentru sporirea accesului la educaţie şi corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii; Intensificarea şi diversificarea iniţiativelor de internaţionalizare în Universitatea Ovidius din Constanţa – educaţie şi cercetare într-un mediu multicultural internaţional; Bază de practică pentru o viaţă activă şi sănătoasă a studenţilor din Universitatea Ovidius în contextul pandemiei generate de virusul SARS-COV-2; Consolidarea şi extinderea activităţilor Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti Ovidius Innovation Center; Performanţă şi calitate academică în UOC. Crearea şi dezvoltarea Platformei electronice pentru evaluarea periodică a performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice; Cercetare şi Inovare Biomedicală în Universitatea Ovidius din Constanţa.

„Toate aceste proiecte au o substanţială componentă interdisciplinară, colaborativă şi reunesc cadre didactice universitare şi cercetători din toate domeniile fundamentale”, a precizat conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu.

FDI urmăreşte susţinerea proiectelor de dezvoltare instituţională de la nivelul universităţilor de stat din România, finanţate din bugetul Ministerului Educaţiei, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învăţământ superior.

Biroul de presă al Universităţii Ovidius din Constanţa