24 ianuarie 2022

Universitatea Ovidius din Constanţa a finalizat proiectul PERFORM DIDACT

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) a implementat cu succes, la nivel instituţional, în perioada 17 mai – 17 decembrie 2021, proiectul CNFIS-FDI-2021-0540 – „Performanţă şi calitate academică în UOC. Crearea şi dezvoltarea Platformei electronice pentru evaluarea periodică a performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice – PERFORM DIDACT”, informează directorul proiectului, lect. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

Potrivit sursei citate, obiectivul general al proiectului a constat în creşterea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice, prin crearea şi dezvoltarea unei platforme electronice la nivel instituţional pentru evaluarea periodică a performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC”, a precizat lect. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

Printre activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului său general s-au numărat:
– Crearea şi dezvoltarea unei platforme electronice la nivel instituţional pentru evaluarea periodică a performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC, structurată multimodular pe următoarele trei componente: a) autoevaluare; b) evaluare colegială; c) evaluare de către directorul de departament/decan;
– Organizarea şi realizarea unor sesiuni de instruire a cadrelor didactice din UOC, în mediul online, pentru optimizarea formelor de evaluare periodică a performanţelor profesionale individuale ale acestora cu ajutorul noii platforme electronice;
– Organizarea şi realizarea în mediul online a unor mese rotunde dedicate normelor de concepere şi scriere a lucrărilor academice cu respectarea standardelor deontologice şi etice, în scopul îmbunătăţirii performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC şi sporirii vizibilităţii acestora;
– Achiziţionarea serviciului de comparare electronică a documentelor – Sistemantiplagiat.ro, pentru a fi folosit în cadrul instituţiei în vederea verificării împotriva plagiatului a lucrărilor de licenţă, disertaţie şi doctorat, precum şi a articolelor ştiinţifice rezultate în urma activităţilor de cercetare ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, respectiv ale cadrelor didactice din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa.

În perioada de implementare proiectul a beneficiat de o finanţare de 344.000 lei din bugetul alocat de Ministerul Educaţiei, din fondul de dezvoltare instituţională, Domeniul 5 – Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice.

Resursele financiare necesare pentru derularea proiectului au fost completate din partea UOC cu 60.200 lei, reprezentând o cotă de cofinanţare din total proiect de 17,50%.

Biroul de presă al Universităţii Ovidius din Constanţa