27 octombrie 2021

Universitatea Ovidius din Constanţa a primit acreditarea ARACIS

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Ovidius din Constanţa a primit acreditarea ARACIS pentru masteratul în limba engleză Cyber Security and Machine Learning

Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI) din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC) a primit, pe 29 aprilie anul curent, aprobarea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) pentru organizarea admiterii în noul an a specializării de masterat Securitate cibernetică şi învăţare automată (în limba engleză) – Cyber Security and Machine Learning (CSML), informează lect. univ. dr. Alexandru Bobe, prorector pentru Digitalizare, studenţi şi alumni.

Potrivit sursei citate, Consiliul ARACIS a aprobat încadrarea noii specializări, CSML, în domeniul acreditat Informatică, programul de studii fiind unul de Masterat profesional, cu durata de doi ani (patru semestre), cu şcolarizare în limba engleză, în regim de învăţământ cu frecvenţă şi un număr total de 120 de credite acordate.

„Noul masterat, CSML, din cadrul domeniului Informatică vizează pregătirea specialiştilor în două domenii importante ale informaticii: cel al securităţii informatice / cibernetice şi cel al învăţării automate. Pe ansamblu, programul organizat de experţi în domeniul securităţii cibernentice şi al învăţării automate, urmăreşte pregătirea specialiştilor de înalt nivel în asigurarea protecţiei sistemelor de calcul şi informatice, protecţiei datelor, administrării reţelelor de calculatoare, dezvoltării de software specific şi dezvoltării sistemelor cu inteligenţă artificială pentru cele mai diverse arii de aplicaţie, utilizând cele mai recente tehnologii din domeniul învăţării automate”, a precizat Alexandru Bobe.

Din punct de vedere al integrării pe piaţa muncii, absolvenţii acestui program vor dobândi calificarea „Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice”, Cod COR 251402, iar informaţiile despre concursul de admitere la acest program de masterat, nou înfiinţat în cadrul domeniului Informatică, vor fi disponibile pe site-ul facultăţii, la secţiunea admitere https://fmi.univ-ovidius.ro/admitere/.