7 octombrie 2022

Universitatea Ovidius din Constanţa îşi pregăteşte cadrele didactice pentru utilizarea noii platforme electronice de evaluare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) a organizat, în perioada 26 noiembrie – 16 decembrie 2021, o serie de sesiuni de instruire online a cadrelor didactice pentru utilizarea platformei electronice instituţionale destinată evaluării periodice a performanţelor profesionale individuale, informează directorul proiectului, lect. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

Potrivit sursei citate, platforma electronică dezvoltată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0540 – „Performanţă şi calitate academică în UOC. Crearea şi dezvoltarea Platformei electronice pentru evaluarea periodică a performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice – PERFORM DIDACT”este structurată multimodular pe trei componente ale procesului de evaluare periodică a cadrelor didactce (autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare de către directorul de departament/decan) ce au la bază criterile specifice din învăţământul universitar de excelenţă, coroborate cu misiunea şi obiectivele strategice ale instituţiei.

„Evaluarea periodică a performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC se fundamentează pe rezultatele obţinute în activităţi didactice, de cercetare şi în acţiuni desfăşurate în interesul universităţii şi al comunităţii academice, ce servesc ca bază pentru stabilirea salariilor diferenţiate, conform legislaţiei în vigoare, dar şi pentru acordarea gradaţiei de merit / spor de performanţă academică”, a precizat lect. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

În acest context, proiectul realizat pe plan instituţional contribuie la optimizarea procesului de evaluare periodică a cadrelor didactice prin dezvoltarea unei platforme electronice dedicată, în care informaţiile sunt centralizate şi prelucrate pentru uniformizarea raportărilor.

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0540 beneficiază de o finanţare de 344.000 lei din bugetul alocat Ministerului Educaţiei, din fondul de dezvoltare instituţională, Domeniul 5 – Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice şi este implementat de Universitatea Ovidius din Constanţa în perioada mai – decembrie 2021.

Biroul de presă al Universităţii Ovidius din Constanţa