8 august 2022

Universitatea Ovidius din Constanţa la forumul noilor tehnologii pentru turismul durabil, din Slovenia

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Ovidius din Constanţa a fost prezentă, recent, la Ljubljana, Slovenia, la forumul „The T4BS High-Level Forum-Tourism, Digitalisation and Sustainable development for the Black Sea”, dedicat noilor tehnologii 4.0 pentru dezvoltarea durabilă a turismului în zona Mării Negre, informează şef de lucrări dr. Marian Tudor.

Potrivit sursei citate, evenimentul s-a adresat unui larg spectru de decidenţi politici de nivel înalt, oameni de afaceri, membri ai comunităţii academice şi organizaţii ale societăţii civile şi a beneficiat participarea unor oaspeţi cu prestigiu şi profesionalism recunoscut la nivel internaţional, precum: Valentina Superti – Director DG GROW – Comisia Europeană, Laszlo Borbely – Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului României, Carl Hartzell – Directorul delegaţiei UE în Georgia, Ksenija Flegar – Director în cadrul Ministerului de Turism, Dezvoltare Economică şi Tehnologie din Slovenia, Agnieszka Kempny – Project manager CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), Rositsa Stoeva – Director Executiv în cadrul Black Sea Economic Cooperation, The Permanent International Secretariat (BSEC – PERMIS), Peter Janech – Director Adjunct în cadrul Departamentului Regional pentru Europa al United Nations World Tourism Organization (UN WTO), George Tziallas – Director Regional pentru Europa şi Africa din cadrul World Travel and Tourism Council (WTTC).

În cadrul lucrărilor au fost prezentate principalele rezultate ale proiectului Turism 4.0 pentru Marea Neagră (T4BS, https://www.t4bs.eu/) şi au avut loc dezbateri legate de provocările şi blocajele ce împiedică digitalizarea turismului la Marea Neagră. Un alt subiect important a fost legat de bunele practici în turism pentru asigurarea unui spaţiu maritim durabil şi dezvoltarea unui turism rezilient, aşa cum se transpune prin Pactul Verde European şi Agenda Maritimă Comună a UE.

Forumul a fost organizat ca parte a proiectului „Turism 4.0 pentru Marea Neagră (T4BS)”, finanţat de Comisia Europeană prin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (EMFF), ce vizează înţelegerea tendinţelor actuale de digitalizare a modelelor fluxurilor turistice şi a impactului generat de vizitatori asupra mediului, a societăţii şi economiei, precum şi anticiparea impactul turistic al deciziilor strategice bazate pe date pentru un turism mai durabil în viitor.

Una dintre concluziile forumului a fost aceea că accesul la date este esenţial pentru dezvoltarea turismului sustenabil, mai ales din perspectiva faptului că deciziile politice şi administrative se fundamentează pe existenţa unor informaţii concrete, fiind detaliate cu această ocazie metode de analiză precum Big Data şi Modelul de Impact al Turismului (Tourism Impact Model).

UOC a fost reprezentată de către: lect. univ. dr. Mirela Paraschiv, lect. univ. dr. George Cracu şi lect. univ. dr. Andrei Schvab, cadre didactice de la Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole.