Publicat: 9 Aprilie, 2015 - 13:56

Universitatea 'Petru Maior' din Târgu-Mureș, în parteneriat cu Institutul de Studii Multiculturale Alpha, organizează, în data de 9 aprilie a.c., de la ora 18, în Aula Magna, Simpozionul cu tema Literatura română și provocările canonului, în care vor prezenta comunicări științifice personalități ale culturii și literaturii române contemporane, cadre didactice universitare, scriitori: Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Prof. univ. dr. Al. Cistelecan, Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Prof.univ.dr. Dorin Ștefănescu, Conf. univ. dr. Luminița Chiorean, Lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda, Dr. Mariana Gorczyca.

Simpozionul, care se înscrie în cadrul manifestărilor prilejuite de Olimpiada națională de Limba și Literatura română, ce se desfășoară la Târgu-Mureș, în perioada 6-10 aprilie, își propune să releve principalele mutații, evoluții și transformări ale canonului literar în peisajul cultural postdecembrist.

Canonul literar este, se știe, o concretizare a valorii estetice, reliefată de prestigiu didactic și de filtrarea în retortele criticii profesioniste.

Nicolae Manolescu concepe canonul ca 'o suprapunere de trei elemente: valoarea (cota de critică), succesul (cota de piață) și un amalgam eterogen de factori sociali, morali, politici și religioși'.

Perioada 'postrevoluționară' nu a determinat mutații esențiale de canon, a nuanțat, însă, a relativizat ierarhiile valorice și a 'revizuit' poziția unor scriitori, din perspectiva relațiilor acestora cu ideologia comunistă.

Simpozionul se va constitui într-un dialog fertil cu cei mai tineri și mai talentați iubitori de limbă și de literatură română din toată țara, reuniți în aceste zile la Târgu-Mureș.

Prin amploarea dezbaterilor și prin anvergura personalităților participante, Simpozionul cu tema Literatura română și provocările canonului va reprezenta un moment important al cercetării științifice din spațiul românesc, fiind încă o dovadă a prestigiului de care se bucură Universitatea 'Petru Maior' din Târgu-Mureș, în cadrul comunității academice naționale.

Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA

Universitatea 'Petru Maior'