29 septembrie 2022

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti anunţă finalizarea proiectului NETIO

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ecosistem de cercetare, inovare şi dezvoltare de produse şi servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

Ecosystem of research, innovation and development of ICT products and services leading to an Internet of Things connected society

ID 40 270 / Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prin facultatea de Automatică şi Calculatoare în colaborare cu facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor din UPB a finalizat luna aceasta unul dintre cele mai importante proiecte destinate dezvoltării de produse şi servicii inovative din sfera Internet of Things şi a oraşelor inteligente, având drept consecinţă directă creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare a întreprinderilor.

Denumit generic NETIO, proiectul a cărui valoare a fost de aproximativ, 3,25 milioane de euro ( 15.901.500 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă-13.497.500 lei) s-a derulat în perioada 2016-2021 având ca obiectiv exclusiv „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” realizându-se în acest sens o serie de parteneriate în vederea transferului de cunoştinţe. NETIO s-a desfăşurat în cadrul Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Printre obiectivele specifice incluse în NETIO se pot regăsi :

Stimularea activităţilor de inovare din cadrul companiilor din domeniul IoT prin transfer de cunoştinţe, dezvoltarea de cercetări în comun şi accesul întreprinderilor la infrastructurile CDI ale UPB

Crearea de parteneriate stabile şi viabile între UPB şi întreprinderile interesate, destinate dezvoltării produselor şi serviciilor inovative bazate pe Internet of Things

Valorificarea potenţialului infrastructurilor de cercetare nou create PRECIS şi CAMPUS ale UPB pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor, în scopul creşterii valorii adăugate a unor produse, procese şi tehnologii cerute de piaţă

Implicarea activă a UPB în fluxul de transfer al tehnologiei în toate etapele dezvoltării de noi produse şi servicii

Crearea de noi locuri de muncă în domenii „knowledge intensive” şi a oportunităţilor de lucru în cercetare şi inovare pentru tinerii valoroşi, absolvenţi ai facultăţilor de profil

Crearea unei structuri de colaborare UPB-întreprinderi care să asigure buna funcţionare a proiectului, continuarea activităţilor de cercetare colaborativă după finalizarea proiectului, şi sustenabilitatea rezultatelor