3 decembrie 2021

Universitatea Politehnica din Timişoara, singura universitate timişoreană în foaia de parcurs naţională a infrastructurilor de cercetare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

CIDIAS – Centrul de cercetare în ingineria datelor, inteligenţă artificială şi sisteme inteligente, proiect dezvoltat de Universitatea Politehnica Timişoara, a fost selectat în urma competiţiei lansate de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării prin Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare printr-o evaluare competitivă realizată de experţi.

CIDIAS se regăseşte în foaia de parcurs alături de instituţii de vârf în cercetarea românească şi internaţională, sau mari infrastructuri de cercetare distribuite de la nivel european.

Foaia de parcurs a infrastructurilor de cercetare din România va fi parte componentă a Strategiei Naţionale privind Cercetarea, Inovarea şi Specializarea Inteligentă pentru perioada 2021-2027 şi va servi ca instrument de planificare şi document de referinţă în vederea luarii deciziilor aferente intervalului 2021-2027, referitoare la politicile şi finanţarea infrastructurilor de cercetare.

Centrul de cercetare în ingineria datelor, inteligenţă artificială şi sisteme inteligente propune în primul rând o schimbare de paradigmă de la transferul tehnologic pasiv la cel proactiv, sprijinit de o mai bună înţelegere a nevoilor regionale ale industriei, bazat pe tranziţia de la colaborarea unilaterală a transferului de cunoştinţe şi tehnologie la co-design în domeniile de vârf ale cercetării şi inovaţiei contemporane. Fără a neglija cercetarea fundamentală, centrul se va orienta în special către zona de cercetare industrială prin construcţia de structuri flexibile de colaborare şi dezvoltarea de proiecte inovative cu valoare ştiinţifică, dar şi economică.

„Prin însăşi construcţia instituţională şi operaţională a CIDIAS, bazată pe un proces de co-design realizat împreună cu industria, prin strategia de cercetare aplicată şi industrială, centrul se va orienta în principal spre inovare, produse şi servicii de cercetare orientate către industrie şi astfel o creştere a competitivităţii economiei timişorene, regionale şi naţionale. Domeniile de cercetare (Inteligenţă Artificială, Cloud Computing, Securitate Cibernetică, Sisteme Inteligente) sunt prin excelenţă aducătoare de productivitate şi valoare adăugată. Peisajul economic şi tehnologic al regiunii de Vest, locaţia primară a infrastructurii de cercetare, este unul cu potenţial ridicat de inovare şi specializare inteligentă, iar Universitatea Politehnica alături de partenerii din industrie şi sistemul public se implică activ în valorificarea acestui potential în beneficiul întregii comunităţi. Includerea centrului în foaia de parcurs naţională în domeniul infrastructurilor de cercetare este un pas important pentru obţinerea finanţării europene necesare dezvoltării acestuia”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.

CIDIAS atinge domenii de cercetare cu relevanţă economică directă şi are potenţialul de a atrage noi arii de cercetare în industria din regiunea de Vest şi România. Modelul operaţional al CIDIAS include joint research laboratories, echipe mixte academic-industrie pentru cercetarea aplicată, acces deschis la infrastructură pentru mediul privat, valorificare a produselor cercetării şi transfer tehnologic şi de cunoştinţe. Unele dintre cele mai mari companii la nivel global, lideri de piaţă la nivel mondial, şi-au exprimat interesul de a face parte din structura IC şi de a colabora în proiecte majore.

Bugetul propus al CIDIAS este de 20.000.000 de euro, incluzând construcţie, echipamente şi costuri operaţionale a primilor ani de funcţionare, urmând ca, din punct de vedere economic să devină o structură independentă după primii 3 ani de funcţionare.
Comunicat de presă – Universitatea Politehnica din Timişoara