28 noiembrie 2021

Universitatea Politehnica Timişoara este implicată în proiectul European E3UDRES2

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Politehnica Timişoara – Universitate a Viitorului

Universitatea Politehnica Timişoara este implicată în proiectul European E3UDRES2 – Universităţi Europene (https://eudres.eu/), desfăşurat în consorţiu cu alte 5 universităţi din Austria, Belgia, Portugalia, Ungaria şi Letonia. Unul dintre obiectivele pe termen lung ale consorţiului este acela de a defini rolul, locul şi strategia unei „Universităţi a Viitorului”, în context local, regional şi euroregional.

Pe componenta academică, proiectul îşi propune dezvoltarea de laboratoare interactive pe domenii interdisciplinare, cu o componentă de antreprenoriat, desfăşurate în colaborare cu parteneri socio-economici, de tip proiect transversal cu durata posibilă de până la 1 semestru. Acest tipuri de laboratoare sunt cunoscute sub denumirea de I-Labs sau Living-Labs.

Pe componenta de cercetare, proiectul îşi propune dezvoltarea preponderentă a unor teme sustenabile pe plan naţional şi euro-regional, în special în domeniile: Economie circulară (Circular Economy), Contribuţii umane la Inteligenţa Artificială (Human Contribution to AI), Bunăstare şi îmbătrânire activă (Well-being & Active Ageing). Cele 3 domenii sunt definite în proiect ca fiind prioritare şi pentru dezvoltarea unor cursuri sau living-labs, în colaborare inter-universitară şi cu partenerii socio-economici.

Primul workshop dedicat consultării pe tema „Universitatea Viitorului” s-a desfăşurat în videoconferinţă online, pe data de 26 martie 2021, propunându-şi să realizeze o analiză din partea partenerilor strategici ai universităţii pentru a defini o viziune privind Universitatea Politehnica Timişoara în perspectiva anului 2030 şi privind conceptul general de Future Universities.

Dezbaterea, la care au participat peste 30 de reprezentanţi ai mediului de afaceri, antreprenori şi lideri de referinţă ai regiunii, dar şi din guvernanţa locală şi regională şi a comunităţii regionale, a pornit de la elementele strategice pentru alianţa E3UDRES2 a Universităţilor Europene, propunându-şi să identifice în ce măsură sunt acestea adecvate realităţilor locale şi regionale, precum şi să definească alte domenii prioritare pentru regiunea noastră.

Pe baza prezentărilor, metodelor de planificare strategică şi a discuţiilor purtate atât în plen cât şi pe 3 secţiuni au fost identificate principalele priorităţi şi direcţii de acţiune în domeniile educaţiei, cercetării şi dezvoltării sustenabile, care să creeze:

– viziunea de a asigura transformarea digitală şi sustenabilă;

– viziunea de dezvoltare a capacităţilor educaţionale ale universităţii;

– viziunea de dezvoltare a capacităţilor de cercetare şi inovare ale universităţii;

– viziunea privind rolul UPT în mediul socio-economic, în implicarea civică, pe plan local, regional şi euroregional.

Exerciţiul de consultare, unul continuu, va continua cu alte workshop-uri, care vor implica experţii din interiorul universităţii, studenţii universităţii, precum şi reprezentanţii mediului socio-economic şi ai societăţii civile.

„La aniversarea a 100 de ani, Universitatea Politehnica din Timişoara îşi propune să definească principiile de dezvoltare strategică într-o viziune de Universitate a Viitorului. În contextul ultimului an, care a ridicat provocări întregii societăţii, precum şi a proiectului E3UDRES2 – Universităţi Europene, dorim să implicăm în acest proces partenerii universităţii, pe lângă studenţii şi profesorii noştri”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul universităţii.