21 septembrie 2021

Universitatea Politehnica Timişoara va forma din toamnă grupe de excelenţă pentru studenţii din domeniul IT

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Politehnica Timişoara a încurajat şi a susţinut mereu performanţa. După ce, în anii trecuţi, a acordat (şi acordă în continuare) cele mai mari burse, din venituri proprii, studenţilor merituoşi, le-a acordat acestora o serie de facilităţi, a introdus, în premieră naţională, admiterea pe bază de portofoliu, UPT vine acum cu o altă premieră – formarea unor grupe de excelenţă, care să valorifice la maxim potenţialul studenţilor şi din rândul cărora să fie, eventual, selectaţi viitorii profesori sau specialişti de înaltă performanţă.

Întrucât admiterea la Universitatea Politehnica Timişoara se desfăşoară şi în varianta portofoliului de realizări, prin care candidaţii cu cele mai bune rezultate la concursurile din domeniul IT de la nivel de liceu pot să-şi valorifice acest parcurs şi, pe de altă parte, datorită faptului că la admiterea la cele două facultăţi – Automatică şi Calculatoare şi respectiv Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale – numărul de studenţi admişi pe locuri de olimpici este cel mai ridicat, din anul universitar 2021-2022, vor fi formate primele grupe de excelenţă pentru studenţii celor două facultăţi.

Înscrierea în cadrul acestor grupe se va face pe bază de invitaţie, pentru studenţii cu rezultate deosebite în liceu şi va însemna participarea la activităţi suplimentare, cu posibilitatea recunoaşterii acestora la anumite discipline obligatorii, dar şi pregătire supervizată pentru participarea la concursuri. Activităţile pot fi cursuri de nivel avansat din zona algoritmicii (chiar şi pentru zona de gaming), roboticii, inteligenţei artificiale etc. sau, în anii mai mari, proiecte semestriale complexe sau activităţi de cercetare din domenii de înaltă tehnologie.

Cursurile vor fi ţinute de cadre didactice din universitate, de colegi performanţi din cadrul A.R.U.T. (Alianţa Română a Universităţilor Tehnice) sau de către invitaţi de la universităţi sau companii de prestigiu din străinătate. Studenţii beneficiari ai acestui sistem de excelenţă vor avea acces la burse suplimentare din veniturile proprii ale universităţii, la sprijinirea participării lor la concursurile universitare din ţară şi străinătate printr-un sistem de granturi dedicate şi la recunoaşterea unor activităţi didactice dacă efortul în domeniile acelor discipline a fost suplimentar în cadrul sistemului de excelenţă.

„E un demers normal pentru Universitatea Politehnică având în vedere preocuparea noastră constantă de a-i avea studenţi pe cei mai buni. Urmărim prin aceste grupe de excelenţă să le creăm tinerilor capabili din IT toate condiţiile pentru a se dezvolta în acord cu potenţialul pe care îl au acum. Ideea a pornit de la rezultatele foarte bune ale studenţilor noştri la concursul ACM din acest an şi va putea fi extinsă în anii următori şi spre alte facultăţi sau domenii. Nu ascund faptul că, având în vedere şi sistemul de programe de master pe care îl avem, o ofertă care s-a îndreptat în ultimul an spre pasionaţii de machine learning, cloud computing sau securitate cibernetică, precum şi ce gândim la doctorat şi în zona de cercetare, atât ca burse cât şi ca dotare, prin acest program sperăm să ne formăm şi viitorii colegi din universitate”, a declarat rectorul universităţii, conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan.

La facultăţile din domeniul IT – Automatică şi Calculatoare şi, respectiv, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale – admiterea se face prin concurs cu probă de verificare a cunoştinţelor la matematică sau probă online bazată pe portofoliu de realizări, iar înscrierile se fac în perioadele 6 – 16 iulie 2021 (online) şi 12 – 16 iulie 2021 (fizic).