Publicat: 28 August, 2013 - 07:58
Share
În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean OLT și Inspectoratul Școlar Județean ILFOV

În cadrul campaniei de promovare a rezultatelor obţinute până la această dată, se organizează  Masa rotunda ce are ca scop diseminarea informațiilor referitoare la gradul de îndeplinire a obiectivelor proiectului şi a impactului produs de acestea. Evenimentul va avea loc joi, 29 august 2013, în Sala Senatului Universității Româno-Americane, cu sediul în Bd. Expoziției, nr.1B, sector 1, București, în intervalul orar 9.00 – 18. 30.

La eveniment vor lua parte reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi membrii ai echipei de implementare.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”, perioada de implementare fiind de 36 de luni, de la 01 octombrie 2010 până la 30 septembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea performanței sistemului de învățămant prin creșterea competitivității resurselor umane din educație oferind un program integrat de formare continuă ce vizează îmbunătățirea calificărilor și a oportunităților de carieră a personalului didactic din invatamantul preuniversitar în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare și la evoluțiile rapide din economie și societate.

Obiectivul specific al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor/calificărilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin furnizarea programelor de formare continuă specifice de calitate, vizandu-se în special consolidarea capacităţii de management a cadrelor didactice precum şi utilizarea TIC în activitatea de predare-învăţare.

Informații suplimentare legate de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului şi cu privire la organizarea acestui eveniment, sunt postate pe pagina web a proiectului - www.optiprof.ro.

 

Persoane de contact:

 

 - Radu DESPA – manager de proiect, Universitatea ROMÂNO-AMERICANĂ, telefon 0372/12.01.82, fax 021/318.35.66, e-mail departament_cercetare@rau.ro,

 - Gabriela Laura CONSTANTINESCU - responsabil implementare activități Inspectoratul Școlar Județean OLT, telefon 0724/30.40.10, fax 0249/41.28.01, e-mail gabrielalifu@yahoo.com

 - Titel IORDACHE - expert implementare activități, Inspectoratul Școlar Județean ILFOV, telefon 0723/33.94.75, fax 021/317.36.54, e-mail iordache.titel@gmail.com