7 octombrie 2022

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi-a menţinut acreditarea ca Instituţie Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat (IOSUD)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În anul 2021, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a parcurs un proces de evaluare periodică externă, conform prevederilor legale, pentru confirmarea universităţii ca Instituţie Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat şi pentru acreditarea domeniilor de doctorat. Prin parcurgerea procesului de evaluare externă, s-a dorit susţinerea dinamicii ascendente înregistrate de USV în ultimii ani şi impulsionarea efortului de dezvoltare a resursei umane înalt calificate şi a infrastructurii de cercetare aferente.

Vizita de evaluare externă s-a desfăşurat în perioada 2.09.2021 – 8.09.2021 şi a cuprins în jur de 100 de întâlniri, organizate atât on-site, cât şi on-line, cu studenţi, cadre didactice, conducători de doctorat, directori de laboratoare de cercetare, angajatori, foşti doctoranzi ai USV, reprezentanţi ai conducerii USV, membri ai Comisiei de etică din cadrul universităţii şi ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul USV, precum şi vizitarea laboratoarelor şi centrelor de cercetare şi a spaţiilor didactice şi de cercetare aferente activităţii doctorale. Cu acest prilej, comisiile de experţi evaluatori au constatat modul de îndeplinire a criteriilor, standardelor sĚŚi indicatorilor de performanţă. La finalul amplului proces de evaluare, Consiliul ARACIS a decis menţinerea acreditării pentru IOSUD-USV şi pentru toate cele 14 domenii de doctorat.

Astfel, au fost acreditate opt domenii din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti (Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Geografie, Ingineria produselor alimentare, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Inginerie industrială, Inginerie mecanică şi Silvicultură) şi şase domenii din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane (Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filosofie şi Istorie). Remarcăm faptul că aceste domenii acoperă marea majoritate a programelor de studiu din cadrul USV, la nivel de licenţă şi masterat, aspect care oferă fiecărui student, actual sau potenţial, şansa de a parcurge un program de studii superioare complet, care să reprezinte garanţia accesului către locuri de muncă sau funcţii specifice oricăruia dintre domeniile enumerate.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava apreciază că acreditarea IOSUD şi a celor 14 domenii de doctorat vine să confirme calitatea programului de studii doctorale al universităţii sucevene şi să ofere oportunităţi celor care visează la o carieră în domeniul cercetării sau în cel al învăţământului superior.