Publicat: 31 Octombrie, 2019 - 08:28

În societatea tot mai tehnologizată de azi, în care noţiuni ca realitate virtuală, realitate augmentată, conectivitate, tehnologii 5G, industria 4.0 etc., încep să devină uzuale, învăţământul superior tehnic se află în faţa unor adevărate provocări. Cererea de ingineri specializaţi în noile tehnologii este tot mai mare, dar trebuie păstrată şi calitatea procesului educaţional. Nu în ultimul rând, cercetarea ştiinţifică din universităţile cu profil tehnic trebuie să ţină pasul cu noutăţile din domeniul ştiinţei şi tehnologiei, dar şi cu noile programe de finanţare.

Universitatea Politehnica Timişoara va găzdui vineri, 1 noiembrie 2019, o nouă reuniune a Alianţei Române a Universităţilor Tehnice - ARUT. Rectorii şi prorectorii celor mai importante instituţii de învăţământ superior tehnic din ţară, dar şi reprezentanţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, vor dezbate, începând cu ora 9:30, în Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale a UPT, teme de interes ale momentului.

Astfel, după cuvântul de bun-venit al rectorului UPT, lucrările ARUT se vor axa pe teme ca: Programul H2020 - Relevanţa cercetării în universităţile româneşti. Analiză şi puncte de vedere (prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban); Universităţile tehnice româneşti în programele de cercetare europene (reprezentanţii tuturor universităţilor membre ARUT); Metodologia de alocare a fondurile bugetare pentru finanţarea universităţilor de stat pentru anul 2020 (prof.dr.ing Claudia Popescu - preşedinte CNFIS); Sistemul de credite transferabile. Modul de implementare în universităţile membre ARUT (reprezentanţii tuturor universităţilor membre ARUT); Competiţia de granturi de cercetare în cadrul ARUT. Propuneri pentru competiţia 2020 (conf.dr. Liviu Cădariu-Brăiloiu).

Reuniunea ARUT de la Timişoara e importantă şi prin prisma faptului că este ultima din actualul mandat al conducătorilor celor 5 universităţi tehnice, având şi rolul de a conştientiza importanţa continuării politicilor începute de ARUT privind reforma învăţământului superior tehnic şi adaptarea acestuia la noile realităţi.

Ideea formării unui Consorţiu al universităţilor tehnice româneşti a fost deseori subiectul întâlnirilor conducerilor universităţilor de profil. Astfel, în iunie 2016, conducerile universităţilor cu profil tehnic din ţară - Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti - înfiinţează Alianţa Română a Universităţilor Tehnice (ARUT).
Sufletul înfiinţării şi funcţionării noii structuri, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, este şi preşedintele Alianţei, de la înfiinţarea acesteia şi până în prezent.

Alianţa şi-a propus, încă de la început, să reprezinte o platformă de colaborare pentru cele mai prestigioase universităţi cu profil tehnic din ţară, precum şi o voce comună, puternică şi permanent implicată în optimizarea politicilor din educaţie şi cercetare. Aşa cum se specifică şi în Statutul asociaţiei, eforturile membrilor s-au îndreptat îndeosebi spre promovarea ştiinţelor inginereşti, a rolului şi contribuţiei acestora în dezvoltarea economică a României şi a reprezentării unitare a intereselor acestora în structurile de decizie şi consultative ale organismelor naţionale şi europene din domeniul educaţiei şi din cel al cercetării ştiinţifice.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Organizarea trimestrială a reuniunilor alianţei, prin rotaţie, în fiecare centru universitar, a oferit atât prilejul cunoaşterii reciproce a activităţilor desfăşurate, a preocupărilor educaţionale şi ştiinţifice ale fiecărei universităţi în parte, dar, mai ales, a condus la identificarea domeniilor de excelenţă în cercetare comune ale universităţilor partenere, ca prim demers în vederea conjugării resurselor instituţiilor implicate.

Intervenţiile, poziţionările, propunerile Alianţei cu referire la teme de interes pentru învăţământul superior românesc cum sunt clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii, finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică în universităţi, cooperarea cu institutele naţionale de cercetare-dezvoltare de profil, metodologia de evaluare a şcolilor doctorale şi a studiilor doctorale, procedura de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat, au conturat "ARUT-ul" ca o "voce" distinctă în spaţiul educaţional românesc.

Ultimele activităţii din cadrul alianţei - constituirea comisiilor de lucru, lansarea competiţiei naţionale interuniversitare de granturi de cercetare în cadrul ARUT destinate sprijinirii carierei ştiinţifice a tinerilor cercetători, demararea programului de mobilităţi interuniversitare ARUT destinat atât studenţilor universităţilor membre cât şi cadrelor didactice, vin să confirme capacitatea organizatorică a asociaţiei.

ARUT, cel mai mare formator de resurse umane din domeniile de interes din cadrul Strategiei Naţionale de Învăţământ Terţiar 2015-2020, are responsabilitatea continuă de a dezvolta proiecte şi de a găsi soluţii pentru finanţarea proiectelor de cercetare. Se impune atât formarea resurselor umane necesare promovării şi implementării de proiecte, cât şi realizarea unor parteneriate ample care să sincronizeze mediul privat cu universităţile membre pentru accesarea proiectelor finanţate din fonduri europene.

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: