26 octombrie 2021

USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs aproape 2.500 locuri pentru anul universitar 2021-2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs aproape 2.500 locuri pentru anul universitar 2021-2022, din care circa 1.400 sunt bugetate. Sesiunea de admitere începe în 12 iulie 2021

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, pentru învăţământul cu frecvenţă şi la distanţă (ID), la studiile de licenţă, 840 de locuri bugetate şi 797 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăţi: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

Din cele 840 de locuri bugetate la nivel de licenţă, 717 sunt repartizate statistic, 94 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 22 revin absolvenţilor de licee situate în mediul rural, iar alte şapte locuri sunt destinate candidaţilor de etnie romă. În oferta educaţională a USAMV Cluj-Napoca pentru românii de pretutindeni există 57 de locuri în total, studii de licenţă (33, din care 13 cu bursă) şi la master (24, 6 cu bursă).

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc şi în acest an, on line şi on site, între 12 iulie – 24 septembrie 2021.

Selecţia candidaţilor USAMV Cluj-Napoca la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) se face prin concurs de admitere după media obţinută la examenul de bacalaureat (pondere 100%), la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie (domeniul Zootehnie). La Facultatea de Zootehnie, însă domeniul Biotehnologii, ponderea mediei de bacalaureat va avea 90%, iar acesteia i se adaugă la media finală un eseu motivational (10% pondere).

De asemenea, spre deosebire de sesiunea de admitere din 2020, la Facultatea de Medicină Veterinară se vor lua în calcul următorii indicatori: linia de studiu în limba romană

– media bacalaureat (60%), probă teoretică, test grilă Biologie clasa a XI-a (20%), respectiv probă teoretică, test grilă Chimie clasa a X-a (20%); linii de studiu în limba engleză şi limba franceză – media de bacalaureat sau echivalent (90%), iar la aceasta se adaugă experienţa în voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (cu atestate şi/sau recomandări, pondere de 10%).

La linia de studiu în limba română, probele teoretice se susţin on site în etapa de înscriere corespunzătoare, în spaţii special amenajate din universitate. Dacă înscrierea se realizează on line, aceasta va fi completă doar după susţinerea probelor teoretice.

„Este important de ştiut că, în situaţia în care condiţiile de biosecuritate nu vor permite deplasarea candidaţilor, datorită evoluţiei pandemiei, admiterea la Medicină Veterinară, linia de studiu în limba română, se va face doar pe baza mediei de la bacalaureat. Am trecut cu toţii peste un an dificil, cu multe provocări şi încercăm în permanenţă să găsim soluţiile viabile pentru studenţii noştri, precum şi pentru cadrele didactice şi angajaţi. Aşteptăm cu încredere noua generaţie de studenţi la universitatea noastră”, a precizat rectorul USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Cornel Cătoi.

Oferta educaţională pentru cele 27 de programe de masterat cuprinde 450 de locuri la buget şi 314 de locuri cu taxă. Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat, în aceleaşi condiţii ca şi la licenţă, este între 12 iulie – 24 septembrie.

Pentru studiile universitare de doctorat, de asemenea cu înscriere on line şi on site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă.

În total, USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, 1.368 locuri bugetate şi 1.111 locuri cu taxă.

Admiterea 2021 va avea următorul calendar: 12 iulie – 6 august 2021, sesiunea I de admitere, pentru studii de licenţă şi masterat; 6 septembrie – 24 septembrie 2021, sesiunea a II-a de admitere, pentru studii de licenţă şi masterat; 6 septembrie – 17 septembrie 2021, sesiune admitere studii doctorale.

Detalii despre admiterea 2021 la USAMV Cluj-Napoca se pot găsi pe site-ul dedicat: https://admitere.usamvcluj.ro/

De asemenea, probele de concurs pentru fiecare facultate sunt detaliate pe acelaşi portal: https://admitere.usamvcluj.ro/studii-de-licenta/probe-de-concurs-licenta/