27 septembrie 2022

Util la spovedanie: cele 10 porunci

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Suntem la jumătatea Postului Adormirii Maicii Domnului. Creștinii ortodocși care nu au apucat să se spovedească fac ”inventarul” păcatelor săvârșite în răstimpul trecut de la precedenta mărturie încredințată duhovnicului personal. Lucru nu foarte lesne de împlinit, dacă tratezi taina spovedaniei la modul cel mai serios. Ia-ți drept călăuză cele 10 porunci din Vechiul Testament – propune protosinghel Grichentie Natu – ”Din frumusețile viețuirii creștine”.

Primele cinci porunci le regăsești în articolul de sâmbătă, 6 august – sărbătoarea Schimbării la față a Domnului Iisus Hristos. Azi ai ”îndreptarul de spovedanie” al următoarelor cinci porunci ale Domnului din Vechiul Testament.

  1. ”Să nu ucizi”

Nu cumva ai bătut sau ai rănit, ai făcut vărsare de sânge ori ai omorât? Ai îndemnat pe cineva la învrăjbire sau i-ai pus viața în primejdie pentru lucruri și avere trecătoare sau poftă și desfrânare?

Nu cumva ai urât sau ai pizmuit, ai disprețuit, ai făcut rău altuia ori ai dorit răul lui? Ai certat pe cel ce ți-a greșit sau porți vrajbă cu cineva și nu voiești să teîmpaci cu el, păcat prin care te asemeni cu Santana care nu voiește a se smeri înaintea lui Dumnezeu?

Nu cumva ai îndemnat pe alții la fapte rele?

  1. ”Să nu fii desfrânat

De ai curvit, de ai precurvit sau cu dobitoace ai căzut, sau sodomie ai făcut, sau cu femeia ta peste fire ai căzut, sau malahie ai făcut, singur sau cu altul, sau cu voia ți-ai făcut gânduri și pofte necurate, sau cuvinte necuviincioase ai vorbit, sau ai citit cărți cu povești deșarte și imorale?

Sau ai desfătat ochii cu priviri ce ți-au adus smintela, sau prin cuvinte de sminteală, prin ademenire sau scrisori imorale care predispun și pe alții la păcate.

  1. ”Să nu furi”

Nu cumva ai făcut pagubă aproapelui tău în orice chip, fie că i-ai furat ceva, fie că l-ai înșelat sau i-ai vândut un lucru rău în loc de bun, neștiind el a-l cunoaște, ai ajutat și îndemnat pe cineva să facă pagubă aproapelui tău?

Nu cumva ai dat cu camătă prisosul tău de bani, sau ai poftit lucrul altuia pe nedrept, sau ai lingușit și încurajat pe înșelător?

  1. ”Să nu mărturisești mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău”

Nu cumva ai jurat strâmb sau pe altul l-ai pus să jure, sau ai mințit și prin aceasta ai făcut pagubă altuia, sau ai cugetat să faci rău altuia?

Nu cumva ai spus altuia greșelile aproapelui tău, sau ai ocărât, sau ai mâhnit pe aproapele tău?

  1. ”Să nu poftești nimic din tot ce are aproapele tău”

Nu cumva ai înstrăinat averea altuia sau ai mijlocit ca să lipsești pe cineva de partea sa de moștenire, sau ai mutat hotarul și ai răpit de la altul?

Nu cumva ai oprit leafa slugilor tale, sau te cerți cu femeia în casă sau pe copii îi bați, sau te îmbeți, sau chiar te ții de beție și certuri, sau pui lăutari să-ți cânte, sau singur cânți cu instrumente cântece și jocuri de desfrânare, sau joci la horă, la baluri, ori joci cărți

Nu cumva ești rob al păcatului mâdriei dorind a fi lăudat și slăvit de oameni?

Nu cumva te-ai bucurat pentru paguba aproapelui tău, sau ai purtat ură pentru el, sau ai poftă de răzbunare împotriva aproapelui tău, sau ai fost leneș și nepăsător în a-ți îndeplini datoriile față de Dumnezeu și aproapele tău?

Cercetează toate acestea. Și cu răspunsurile bine cumpătate înfățișează-te la spovedanie, înaintea duhovnicului tău, care stă în scaunul văzut al Celui Nevăzut.

 

Articol de Gabriela Boceanu