15 august 2022

Util la spovedanie: cele 10 porunci

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 În calendarul ortodox, ziua de 6 august este înscrisă „cu roșu”, semn că este sărbătoare mare: Schimbarea la față a Domnului Iisus. Este și cumpăna creștinului care ține Postul Adormirii Maicii Domnului: prima săptămână a postului se încheie, mai are în față încă una, în care să meargă să se spovedească.

Pregătirea pentru spovedanie presupune inventarierea păcatelor săvârșite în răstimpul trecut de la precedenta mărturie încredințată duhovnicului personal. Lucru nu foarte lesne de făcut, dacă tratezi taina spovedaniei la modul cel mai serios. Ia-ți drept călăuză cele 10 porunci din Vechiul Testament – propune protosinghel Grichentie Natu – ”Din frumusețile viețuirii creștine”.

  1. ”Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei în afară de mine”.

Ai fost contra dreptei credințe?

Ai rostit vorbe de ocară asupra Sfintei biserici și asupra slujitorilor ei?

Nu cumva te-ai îndoit în credință și în Dumnezu făcând prin aceasta cel mai mare păcat?

În necazurile tale nu ți-ai pierdut nădejdea în îndurarea lui Dumnezeu?

Nu ai cârtit înaintea lui Dumnezeu pentru necazurile tale, crezi în vise și în farmece, în descântece și vrăjitorii, care sunt lucrări ale diavolilor?

  1. ”Să nu-ți faci chip cioplit, nici asemănarea vreunui lucru ce este în cer sus, pe pământ jos, în apă sau sub pământ, nici să te închini, nici să servești lor”.

N-ai iubit făpturile pământești mai mult decât pe Făcătorul tuturor făpturilor?

Nu te-ai lăsat amăgit de păcate din frica de oameni sau pentru foloase și bunuri trecătoare pământești?

  1. ”Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert”.

Nu ai jurat strâmb în numele lui Dumnezeu sau al sfinților Lui?

Nu ai îndemnat pe altul să jure fals?

Nu ai rostit numele lui Dumnezeu fără evlavie și cinstea cuvenită Lui?

Nu te-ai blestemat pe tine sau pe alții?

Nu ți-ai dorit moartea sau alt rău din cauza greutăților vieții?

Ai îndeplinit deplin făgăduințele ce ai făcut lui Dumnezeu sau una ai făgăduit și alta faci?

  1. ”Adu-ți aminte de ziua a șaptea, ca s-o sfințești. Șase zile lucrează și săvârșește lucrul tău, iar în ziua a șaptea să nu faci un lucru nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, căci este ziua Domnului”.

Nu cumva ai lipsit a fi de față și a asculta Sfânta Liturghie în duminici și sărbători?

Nu cumva te-ai purtat fără de cuviință la Sfânta Biserică, râzând sau vorbind sau alte necuviințe făcând, iar prin aceasta ai dat prilej de sminteală altora?

Nu cumva ai oprit pe soția ta, pe fiii tăi sau pe slugile tale să asculte Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în duminici și sărbători, pentru care vei da seama lui Dumnezeu pentru păcatele lor?

Nu cumva ții zilele cele băbești (Foca, joile verzi etc.), care sunt sărbători drăcești, rămase de la închinătorii de idoli?

Nu cumva ai pierdut zilele de sărbătoare la jocuri, cu băutură și petreceri deșarte și nefolositoare?

Ai sfințit zilele de duminică și sărbători cu fapte bune, în rugăciune și în reculegere?

  1. ”Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani pe pământ”.

Nu ai purtat dușmănie pe părinții tăi, pe neamuri sau pe orișicine altul?

Nu cumva ți-a părut bine de necazul și răul altora, sau ți-a părut rău pentru fericirea lor, sau ai judecat pe alții pentru greșelile lor?

Nu cumva ai necinstit pe cineva prin vorbe de ocară, amenințări și clevetiri?

Ai ascultat sfaturile bune ale mai marilor tăi?

Ai ajutat și mângâiat pe părinții tăi? Sau tu, părinte fiind, ai iubit fără de părtinire pe copiii tăi?

Nu cumva te-ai lenevit a povățui pe fiii tăi cum să trăiască în lume cu frică și dreptate în Dumnezeu și, mai presus de toate, i-ai îndemnat a se mărturisi și a se împărtăși cu Sfintele Taine, unindu-i prin aceasta cu Hristos?

Nu cumva le-ai dat singur pildă rea de a nu împlini acestea, iar îngrijindu-te de ai tăi tu însuți te-ai lipsit de acestea?

Următoarele cinci porunci dumnezeiești – în articolul de mâine.

sursa foto Doxologia

Articol de Gabriela Boceanu