13 Apr 2012 - 22:00

* Metrorex: programul circulaţiei trenurilor de metrou în perioada sărbătorilor pascale

În noaptea de 14-15 Aprilie, trenurile de metrou vor circula la un interval de circa 20 de minute (întreaga noapte).

În zilele de 14, 15, 16 Aprilie, trenurile vor circula după următorul interval, specific zilelor de sărbătoare:

- pe Magistrala 1+3 , trenurile vor circula la un interval de  8-10 minute;
              Magistrala 1 =  Pantelimon – Dristor
              Magistrala 3 =  Preciziei – Anghel Saligny
- pe Magistrala 2   trenurile vor circula la un interval de 7-8 minute;
              Magistrala 2 = Berceni – Pipera
- pe Magistrala 4 trenurile vor circula la un interval de 9-10 minute;
              Magistrala 4 = Gara de Nord – 1 Mai.

În ziua de 17 Aprilie, trenurile vor circula după intervalul orar specific zilelor lucrătoare.
   
În funcţie de numărul călătorilor înregistraţi, Metrorex va introduce trenuri suplimentare pentru micşorarea intervalului de succesiune dintre trenuri, în scopul satisfacerii în condiţii optime a cererii de transport cu metroul în această perioadă.

* RATB va suplimenta numărul autobuzelor în noaptea de Înviere

Cu prilejul SĂRBĂTORILOR PASCALE, în noaptea de ÎNVIERE (14/15.04.2012), Regia Autonomă de Transport Bucureşti va suplimenta numărul autobuzelor pe cele 23 linii de noapte.

Autobuzele vor circula la intervale de 30 minute şi vor asigura legături de transport între toate cartierele Capitalei şi Piaţa Unirii.

Traseele liniilor de noapte sunt următoarele:
 Linia N101- Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Şos Colentina, terminalul Pasaj Colentina
 Linia N102 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universitatii, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon, terminalul Granitului
 Linia N103 - Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Şos. Morarilor, Şos. Vergului, Şos. Pantelimon, terminalul Granitul
 Linia N104 - Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, terminalul Faur SA
 Linia N105 - Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Piaţa Sudului, Bd. Alexandru Obregia
 Linia N106 - Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Oltenitei, Piaţa Sudului, Şos. Berceni, Str. Ion Iriceanu, până la intersecţia cu Şos. Olteniţei, Str. Ion Iriceanu, terminalul Bd. Al. Obregia
 Linia N107 - Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dr. Istrate, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Giurgiului, terminalul CFR Progresul
 Linia N108 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, Str. Baicului, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, terminalul Pasaj Colentina
 Linia N109 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşilor, Bd. Basarabia, terminalul Republica
 Linia N110 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, Str. Petre Popovăt (Şos. Virtuţii), Bd. Constructorilor, Calea Giuleşti, terminalul Cart. 16 Februarie
 Linia N111 - Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Calea Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Theodor Pallady, terminalul Complex RATB Titan
 Linia N112 - Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Oteniţei, Şos. Olteniţei, Piaţa Sudului, Str. Niţu Vasile, Str. Izvorul Rece, Str. Reşiţa, Piaţa Reşiţa, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, terminalul Zeţarilor
 Linia N113 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Dacia, Calea Dorobanţilor, Bd. Constantin Prezan, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Cartier Băneasa
 Linia N114 - Piaţa Unirii, Bd. Regina Maria, Cal. Rahovei, Şos. Alexandriei, terminalul Depoul Alexandria
 Linia N115 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Şos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei, cu intoarcere pe Bd. I. Maniu, terminalul Liceul Industrial Auto
 Linia N116 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Piaţa Universitătii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar (Dr. Rainer), Str. Răzoare, Drumul Taberei, Str. Valea Ialomiţei, Str. Valea Oltului, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, terminalul Master
 Linia N117 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Dacia, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, terminalul Ştrand Străuleşti
 Linia N118 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviţei, Şos. Chitilei, terminalul Mezeş
 Linia N119 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Dacia, Calea Dorobanţilor, Şos. Ştefan cel Mare, Cal. Floreasca, Str. Fabrica de Glucoză, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Pipera,  terminalul CFR Constanţa
 Linia N120 - Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, Str. Petre Popovăt, Cal. Crangaşi, Pasaj Grant, Cal. Crângaşi, Şos. Virtuţii, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, terminalul Complex Comercial Apusului
 Linia N121 - Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, Str. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Calea 13 Septembrie, Şos. Progresului, Calea Rahovei, Calea Ferentari, terminalul Zeţarilor
 Linia N122 - Piaţa Unirii, Splaiul Independentei, Str. Haşdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Bd. Timişoara, Str. Valea Oltului, terminalul Valea Oltului
 Linia N123 - Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Eugen Botez, Str. Gheorghe Bănciulescu, Cal. Floreasca, Str. Ceaikovski, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, terminalul Lacul Tei.

Menţionăm că, Luni, 16.04.2012, mijloacele de transport RATB vor circula după un program corespunzător unei zile de Duminică.

* RADET: activitatea cu publicul în perioada Sărbătorilor de Paşte

În conformitate cu prevederile art. 134, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de Luni, 16 Aprilie 2012 (a doua zi de Sf. Paşte), casieriile R.A.D.E.T. Bucureşti şi compartimentul de Relaţii cu Publicul nu vor desfăşura activitate cu publicul.

Începând cu data de 17 Aprilie, programul casieriilor şi al Biroului de Relaţii cu publicul va fi următorul:

CASIERIILE din Str. PAPAZOGLU nr. 4, Str. DRUMUL TABEREI nr. 36 (Pravăţ),  Str. ILIOARA nr. 16:

MIERCURI şi VINERI: orele 08.00 – 14.00
MARŢI şi JOI: orele 12.00 – 18.00

CASIERIILE din Str. CAVAFII VECHI nr. 15:
MARŢI – VINERI: orele 08.00 – 14.00
BIROUL DE RELAŢII CU PUBLICUL:
MARŢI – VINERI: orele 7.30 – 15.30

Dispeceratul de Urgenţă şi echipele de intervenţie ale R.A.D.E.T. Bucureşti vor funcţiona în regim permanent.

Pentru semnalarea incidentelor legate de furnizarea apei calde de consum şi a agentului termic pentru încălzire, bucureştenii au la dispoziţie Dispeceratul de Urgenţă TELVERDE cu apelare gratuită din orice reţea: 0800.820.002.

* Apa Nova: Programul Casieriei şi Echipei Relaţii Clienţi de Sărbătorile Pascale

În perioada Sărbătorilor de Paști, între 14 Aprilie şi 17 Aprilie 2012, echipele operaționale de urgenţă sunt la dispoziţia cetăţenilor, menţinând programul obişnuit de lucru.

De asemenea, în perioada de sărbători puteți apela 24 de ore din 24, la telefonul 021 207 77 77 sau la *7777 pentru a semnala eventualele disfuncționalități.

Asigurarea alimentării cu apă potabilă şi industrială, canalizare, cât şi controlul calităţii apei potabile se vor face în această perioadă în toate cele trei schimburi.

Casieria şi Biroul Relaţii Clienți din str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1 sunt închise în perioada 14 Aprilie - 17 Aprilie 2012. Începând de Miercuri, 18 Aprilie, se reia programul obișnuit de lucru cu publicul (luni-vineri: 8:00 - 18:00, sâmbătă: 9:00 - 13:00).

Format: 

Topic: