3 decembrie 2021

UVT anunţă selectarea spre finanţare a proiectului „Viitorul tău în antreprenoriat – soluţie pentru o carieră de succes”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preocupările Universităţii de Vest din Timişoara pentru îmbunătăţirea percepţiei asupra antreprenoriatului, în sensul dezvoltării şi consolidării culturii antreprenoriale la nivel regional, diminuarea disparităţilor intraregionale şi reducerea ratei şomajului în rândul absolvenţilor de studii superioare, prin crearea de noi startup-uri şi locuri de muncă, sunt întărite de selectarea spre finanţare a proiectului „Viitorul tău în antreprenoriat – soluţie pentru o carieră de succes”, în cadrul apelul de proiecte POCU/829/6/13/ Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – Innotech Student.

Rectorul UVT, Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea: „UVT s-a remarcat prin abordarea sa avansată în formarea culturii antreprenoriale, o direcţie de dezvoltare pe care am adresat-o comunităţii studenţeşti. Am fost remarcaţi pentru această nişare a intereselor noastre în UE, în studiul elaborat sub egida OECD şi a Comisiei Europene, realizat de HEInnovate sub titlul „Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania”. Şi prin acest nou proiect, UVT îşi respectă preocuparea faţă de dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor, oferind o nouă pespectivă pentru studenţii implicaţi şi merituoşi.”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a publicat în data de 17 noiembrie 2021, listele finale ale cererilor de finanţare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică şi financiară, Universitatea de Vest din Timişoara fiind unul dintre administratorii de grant ce va derula acceleratoare de afaceri pentru studenţi şi va acorda finanţări de până la 100.000 de euro, 100% nerambursabili pentru start-upurile înfiinţate de aceştia.

Urmărim permanent impulsionarea procesului de inovare tehnologică şi socială la nivel regional şi promovăm atât practici şi tehnici de învăţare inovatoare, cât şi desfăşurarea activităţilor de formare antreprenorială şi consiliere într-o manieră bazată pe un grad ridicat de digitalizare.

Asumarea unui rol activ de interfaţă funcţională între mediul de afaceri şi tinerii antreprenori, furnizarea de servicii de sprijin şi consiliere pentru tinerii dornici să iniţieze o afacere sau să îşi dezvolte afacerea într-un mediu durabil, constituirea unei reţele antreprenoriale în scopul stimulării aptitudinilor antreprenoriale şi a transferului de bune practici antreprenoriale şi realizarea de conexiuni cu mediul real de business, abordarea responsabilă cu privire la factorii stimulatori determinanţi şi la riscurile şi oportunităţile care influenţează strategia afacerilor pentru a găsi soluţii de durată în vederea obţinerii unei valori sustenabile, reprezintă câteva direcţii din strategia universităţii privind creşterea gradului de ocupare şi a culturii antreprenoriale a absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar în judeţele regiunii Vest.

Proiectul va viza încorporarea în cadrul unui program integrat de informare, formare şi mentorat, promovarea, dezvoltarea şi consolidarea culturii antreprenoriale şi a competenţelor manageriale ale viitorilor intreprinzători, oferind pe lângă capital şi sursă de know-how necesară demarării unei afaceri, pentru minim 341 de persoane (studenţi, masteranzi sau doctoranzi). Minim 23 dintre aceştia vor înfiinţa întreprinderi în sectoarele competitive, identificate în cadrul SNC 2014-2020 şi corelate cu SNCD 2014-2020 şi vor crea un minim de 65 de noi locuri de muncă, care să impulsioneze oferta ocupaţională în regiune.

INFO: https://mfe.gov.ro/listele-finale-ale-cererilor-de-finantare-aprobate-aferente-etapei-de-evaluare-tehnica-si-financiara-dupa-finalizarea-procesului-de-solutionare-a-contestatiilor-pentru-apelul-de-proiecte-pocu-829-6/

Horea Băcanu
Universitatea de Vest din Timişoara
Departamentul de Comunicare, Imagine şi Marketing Instituţional
horea.bacanu@e-uvt.ro
https://uvt.ro/ro/

Comunicate de presă


https://uvt.ro/ro/revista-presei/
https://www.facebook.com/uvtromania
http://univ-unita.eu/