26 mai 2022

UVT în clasamentele internaţionale: Rezultate THE Subject Rankings 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea de Vest din Timişoara este prezentă şi în acest an în Times Higher Education Subject Rankings cu domeniul Ştiinţe fizice (top 1001+ din 1227 de universităţi la nivel mondial) regăsindu-se între cele şase universităţi din România ierarhizate. Subdomeniile aferente domeniului Ştiinţe fizice sunt: Fizică şi Astronomie, Matematică şi Statistică, Chimie şi Geologie şi Ştiinţe ale pământului.

Acest ranking, realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) încă din 2004, se concentrează pe excelenţa cercetării la scară globală, evaluând universităţile sub aspectul următoarelor cinci dimensiuni, recalibrate pentru fiecare domeniu, ponderile indicatorilor fiind adaptate fiecărui domeniu în parte. Pentru domeniul Ştiinţe fizice în care UVT este ierarhizată, celor 5 dimensiuni le-au fost alocat următoarele ponderi: activitatea de predare (27.5%), activitatea de cercetare (27.5%), impactul cercetării ca urmare a numărului de citări (35%), activitatea internaţională (7,5%) şi inovarea, transferul de cunoştinţe către mediul socio-economic (2,5%).

Patru dintre universităţile membre ale Consorţiului Universitaria au fost incluse în ediţia 2022 a acestui ranking internaţional.

Despre acest clasament academic internaţional, rectorul UVT, Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea, subliniază: „Universităţile cele mai relevante din România în plan internaţional sunt conectate la reţeaua cercetării ştiinţifice europene. Şi pentru Universitatea de Vest din Timişoara, componenta de cercetare a devenit un factor major de consacrare internaţională, rankingul Times Higher Education Subject Rankings 2022 confirmând această orientare strategică.”

INFO: în Times Higher Education Subject Rankings

Horea Băcanu
Universitatea de Vest din Timişoara
Departamentul de Comunicare, Imagine şi Marketing Instituţional