3 decembrie 2021

UVT îşi dezvoltă modelul didactic printr-un proces competitiv de accesare a Granturilor Didactice RCL

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) este preocupată de identificarea şi dezvoltarea celor mai avansate modele de creştere şi evoluţie transformativă a procesului de învăţământ. În acest context, comunitatea UVT consideră că dezvoltarea unei viziuni instituţionale asupra abordării procesului de învăţământ este o direcţie strategică prioritară a universităţii.

Astfel, în ultimii doi ani a fost dezvoltat un model de instruire denumit Reflective – Collaborative Learning Model (RCL). Acest model reflexiv – colaborativ de instruire este încadrabil în paradigma învăţământului centrat pe student şi este dezvoltat prin combinarea a trei concepte educaţionale (collective teacher efficacy, collaborative learning şi reflexive learning) cu efect puternic asupra rezultatelor academice ale studenţilor. Obiectivul strategic al acestui demers este acela de a stimula învăţarea de profunzime pentru studenţii UVT. Pentru a implementa acest model reflexiv – colaborativ de instruire, UVT susţine integrarea acestuia de către cadrele didactice din universitate printr-un sistem competitiv de Granturi Didactice RCL.

Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) este preocupată de identificarea şi dezvoltarea celor mai avansate modele de creştere şi evoluţie transformativă a procesului de învăţământ. Prin UVT TEACHING BRAND comunitatea noastră şi-a dezvoltat o viziune instituţională asupra abordării acestui proces, ca direcţie strategică prioritară a universităţii, concretizată acum prin inovativul model reflexiv – colaborativ de instruire, pe care îl adoptăm prin acordarea competitivă a Granturilor Didactice RCL.”

Prima parte a acestui program s-a desfăşurat anul trecut, iar în acest an competiţia este finanţată prin proiectul „CNFIS-FDI-2021-0460 UVT – Teaching and learning brand: Reflective & Collaborative Learning into action” şi presupune acordarea a 20 de granturi didactice în valoare de câte 5.000 de lei.

Aplicarea pentru obţinerea celor 20 de granturi didactice se realizează prin depunerea unui proiect de activitate didactică utilizând modelul RCL (cu grupe mari sau grupe mici de studiu), urmând ca cele 20 de aplicaţii selectate să fie implementate în cadrul unei discipline ce urmează a fi predată în semestrul următor al anului universitar curent (sau în următorul semestru în care câştigătorul de grant didactic are activitate de predare).

INFO: COMPETIŢIE DE GRANTURI DIDACTICE UVT şi cda.uvt.ro/

Horea Băcanu
Universitatea de Vest din Timişoara
Departamentul de Comunicare, Imagine şi Marketing Instituţional

Participarea senatoarei Anca Dragu la Conferinţa interparlamentară cu tema „Eliminarea violenţei împotriva femeilor” (30 noiembrie 2021) Senatoarea Anca Dragu, membră a Comisiei pentru afaceri europene, a participat marţi, 30 noiembrie a.c., la lucrările Conferinţei interparlamentare cu tema „Eliminarea violenţei împotriva femeilor”organizate, în format online, de Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen (FEMM), împreună cu Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) şi Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) din Parlamentul European. Evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaţionale pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, marcată, anual, la 25 noiembrie, a avut ca scop creşterea gradului de conştientizare, în legătură cu acest subiect important şi a constituit un bun prilej pentru a explora situaţia actuală a politicilor în domeniul violenţei de gen dar şi pentru a oferi ocazia unui schimb de informaţii şi de bune practici, în vederea eliminării violenţei împotriva femeilor, la scară globală. Reuniunea a fost structurată în patru sesiuni: violenţa sexuală ca armă de război, combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor cu dizabilităţi, violenţa cibernetică şi Convenţia de la Istanbul. În cadrul dezbaterilor din Sesiunea IV, dedicată Convenţiei de la Istanbul, senatoarea Anca Dragu a relevat reforma cuprinzătoare a legislaţiei române privind violenţa domestică, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Istanbul, dar a atras atenţia că este nevoie de un proces de schimbare a mentalităţii. În plus, senatoarea a subliniat necesitatea mai multor politici în domeniu, la nivel european. În expunerea sa, senatoarea Dragu a opinat ca în Rapoartele de ţară pentru fiecare stat membru al UE ar trebui să existe secţiuni specifice care să evalueze tratamentul aplicat femeilor în fiecare stat. „Totodată, Recomandările specifice de ţară (RST) ar trebui să includă şi puncte concrete privind combaterea violenţei împotriva femeilor iar bugetele naţionale să cuprindă linii bugetare pentru implementarea acestor politici”, a afirmat senatoarea Anca Dragu. La reuniune au participat înalţi reprezentanţi ai Parlamentului European, precum şi membri ai parlamentelor naţionale din întreaga Uniune Europeană.