Publicat: 3 Aprilie, 2020 - 12:44
Share

Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, 2 aprilie, Hotărârea privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea termică şi modernizarea corpului C1 al sediului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din str. Dumitrache Banu, nr. 46, sector 2, Bucureşti.

Valoarea estimată a investiţiei este de 69,3 milioane de lei, iar finanţarea va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), şi de Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) din fondurile alocate anual cu această destinaţie, conform Legii Bugetului de Stat.

Clădirea IGSU a fost construită în anul 1968, cu regim de înălţime de S+P+7E+etaj parţial, accesul în clădire realizându-se prin corpul C. Clădirea este încadrată în clasa de risc seismic II, iar lucrările care vor fi realizate vizează sporirea rezistenţei, rigidităţii şi ductilităţii elementelor structurale, rezultând o asigurare corespunzătoare la acţiunile seismice. În urma finalizării raportului de expertiză tehnică şi a finalizării studiului de prefezabilitate, s-a optat pentru realizarea consolidării şi modernizării Corpului C, în detrimentul demolării şi reconstruirii. Astfel, vor fi realizate următoarele lucrări:

- consolidarea structurii fundaţiilor;

- suprabetonări armate pentru sporirea rigidităţii planşeelor;

- consolidarea scărilor;

- refacerea hidroizolaţiilor;

- termoizolarea clădirii;

- refacerea detaliilor arhitecturale;

- refacerea instalaţiilor.

În perioada următoare, va fi demarată procedura de achiziţie publică pentru proiectarea şi execuţia acestor lucrări. Valoarea exactă şi durata de execuţie a lucrărilor vor putea fi cunoscute după finalizarea procedurii de achiziţie.

Prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, se pot realiza obiective de investiţii în cadrul a 10 subprograme, aşa cum sunt acestea definite de OG 25/2001 cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, în cadrul Programului de Construcţii de Interes Public sau Social se pot finanţa şi alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor mai exact orice tip de construcţii care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale ale comunităţilor locale, inclusiv la nivel naţional.