Publicat: 30 Iulie, 2020 - 10:53
Share

• OLE. Primul ministru, Petre Roman, în Spania. Sînt semne că nu este vorba despre o acţiune „Don quijottescă" şi verii noştri latini din peninsula hispanică sînt mai hotărîţi decît alte rude apropiate, să ne ajute printr-o cooperare reală • DULCE CA MIEREA... Nu e zahăr pe piaţă? Nu-i nimic! Este, în schimb, la Constanţa pe vapoarele pe care bravii noştri docheri nu se grăbesc să Ie descarce pentru că: deocamdată şi-au concentrat atenţia asupra navei italiene „Francesca Fori“ care ne-a adus vin alb şi roşu! • DATORIE. Deşi desfiinţată (teoretic, cel puţin) C.A.D.A. (Comitetul de acţiune pentru democratizarea armatei) a emis un apel al cărui punct „6“ spune: „Reînnoim apelul lansat întregii armate de a-şi îndeplini cu devotament şi înalt profesionalism misiunile încredinţate de popor" de a demonstra prin atitudine şi rezultate că armata română — puternică şi unită este întotdeauna la datorie". De acord, numai că continuă să lipsească precizările referitoare Ia aria „datoriei", atît de neclară şi în 13 iunie... • VIII ŞI... MORŢII. Senatul a aprobat proiectul de lege privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii! Morţii se pare că se bucură de facilităţi! • ATOMUL N-ARE MIROS ! Delegaţia română prezentă Ia lucrările Comisiei mixte româno-bulgare a cerut ca pentru a se evita pericolul unei contaminări radioactive, să fie oprite temporar cele patru reactoare nucleare neprotejate de la Kosloduj, de pe malul Dunării, pînă la efectuarea lucrărilor necesare. Delegaţia, bulgară a caracterizat solicitările părţii române ca nejustificate. Vecinilor noştri Ie miroase totul a clor. Radioactivitatea, în schimb, n-are miros ! • STATISTICI INCOMPLETE! Ministerul Agriculturii ne-a anunţat că a fost recoltat mai mult de trei sferturi din grîul ţării. Cît s-a furat din el nu se ştie încă deoarece metodele s-au schimbat: pe vremea lui Ceauşescu se fura cu sacul, acum se fură cu camionul! • PIAŢĂ LIBERĂ. Pe piaţa liberă a grîului preţul a scăzut brusc, la un sfert faţă de anul trecut. Ce spuneam noi mai înainte? • COEFICIENT DE RISC. Nimeni n-ar putea spune că poliţiştii au viaţa uşoară. Coeficientul de risc în această meserie creşţe văzînd cu ochii: la Bucureşti, la doi poliţişti le-au fost distruse uniformele (noi), fiind împroşcaţi cu clor, iar la Bacău, o bişniţăreaşă l-a muşcat grav pe un subofiţer! • EXIGENŢELE INIŢIATIVEI. De Ia începutul anului, bişiniţarii liberi au suferit pagube de 44 milioane lei, datorită unor acţiuni prin care poliţia înăbuşă în faşă iniţiativa particulară. • DEFINIŢIE. Cu ultimele sale puteri, Senatul a reuşit să definească doar articolul privitor la categoriile ce constituie speculă ilicită (o exista şi speculă licită?), dintr-o lege ce va fi votată, probabil Ia toamnă. Acum c prea cald şi sînt cestiuni arzătoare la ordinea zilei. Ca, de pildă, cazul lui Marian Munteanu, despre a cărui eliberare imediată a vorbit şi legiuitorul Radu Câmpeanu • PRIVATIZARE. La Cameră, domnul Raţiu a pledat şi în calitate oficială pentru postul de televiziune particular, aflat deocamdată împachetat în pivniţa locuinţei pe care o deţine cu chirie (mare !). Pentru că din leafa de parlamentar nu reuşeşte să se descurce. De, famelie mare, iar renumeraţia, să nu mai vorbim • RĂBDARE ŞI TUTUN! „Afacerea tutunului" — ridicată în Senat —- a rămas în suspensie, tranzacţia fiind făcută înaintea preluării mandatului de către actuala echipă ministerială. Sperăm să avem suficientă răbdare pentru lămurirea ei, că tutun slavă cui ştim noi!

O „tripletă" a puterii, în care primul ministru se sprijină pe „interne" şi „informaţii" — adică pe domnul ministru Ursu şi pe domnul director Măgureanu.(LIBERTATEA, 30 iulie 1990)

Tag-uri Institutii: