Publicat: 14 Iunie, 2018 - 13:18
Share

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a participat marţi, 13 iunie, la evenimentul de lansare a documentului "World Development Report: Learning to Realize Education's Promise", acţiune organizată la Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti.

Evenimentul a fost destinat unui număr de aproximativ 150 de decidenţi şi experţi în educaţie, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ şi ai societăţii civile din România, care au dezbătut alături de experţi internaţionali şi specialişti ai Băncii Mondiale principalele problemele cu care se confruntă educaţia, atât la nivel global, cât şi în România, precum şi posibile soluţii pentru a asigura învăţarea şi dobândirea de competenţe.

Ministrul Valentin Popa şi-a manifestat convingerea că alegerea educaţiei ca temă a Raportului Dezvoltării Globale 2018 nu este o întâmplare, la nivel mondial fiind recunoscut rolul cheie al educaţiei în impulsionarea dezvoltării şi coeziunii economico-sociale a ţărilor şi în asigurarea bunăstării tuturor cetăţenilor.

În accepţiunea ministrului, raportul propune căi şi demersuri concrete, verificate deja în practica mai multor ţări, pentru a atinge această viziune privind educaţia, putând deveni astfel un reper pentru fundamentarea deciziilor viitoare privind politicile educaţionale din România.

Totodată, ministrul Educaţiei Naţionale a accentuat ideea că dimensiunile-cheie subliniate în cadrul Raportului Dezvoltării Globale reprezintă, în majoritatea cazurilor, şi preocupări importante pe agenda Ministerului Educaţiei Naţionale.

În intervenţia sa, domnul Valentin Popa a amintit pregătirea unui amplu proiect în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, destinat acordării unor burse în mediul rural pentru prezenţă şi promovabilitate, dar şi pentru susţinerea financiară a profesorilor de excelenţă din mediul urban pentru a contracta ore în regim de plată cu ora, din norme vacante, la clase din mediul rural, având în vedere că în anul 2017, 18.1% dintre tinerii cu vârsta între 18 şi 24 de ani se aflau în situaţia de a fi părăsit prematur sistemul de educaţie, finalizând cel mult învăţământul gimnazial. Fenomenul, însă, nu este unul generalizat: la nivelul municipiilor, rata părăsirii timpurii a şcolii este de numai 6.2%, problema apărând în oraşele mai mici (unde rata părăsirii timpurii a şcolii este de 17.4%) şi se acutizează în mediul rural (26.6%).

În contextul evenimentului mai sus-menţionat, ministrul Valentin Popa s-a întâlnit la sediul MEN cu delegaţia Băncii Mondiale, formată din:

- Cristian Aedo, Education Practice Manager, Banca Mondială

- Mariana Moarcăş, Coordonator al Proiectului privind Învăţământul Secundar/ROSE şi al domeniului Educaţie în cadrul Biroului Băncii Mondiale din România

- Christian Bodewig, Program Leader, Banca Mondială

În cadrul discuţiilor, părţile şi-au manifestat deschiderea pentru colaborare şi disponibilitatea pentru susţinerea implementării cu succes a proiectului ROSE şi au reiterat importanţa intervenţiilor propuse în cadrul acestuia în reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar şi în creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, obiectiv fundamental pentru România.

În acest sens, ministrul Valentin Popa a menţionat că la nivelul Guvernului se lucrează la un proiect de Hotărâre de Guvern privind creşterea considerabilă a creditelor de angajament acordate programului ROSE.

Cu o finanţare totală de 200 milioane euro, proiectul îmbină intervenţii la nivelul şcolilor şi al facultăţilor/universităţilor, finanţate prin granturi, cu intervenţii sistemice în învăţământul preuniversitar, în domenii cum ar fi curriculum, evaluare, formarea profesorilor şi a directorilor.

Cele două părţi au apreciat colaborarea strategică pe care au avut-o în domeniul educaţiei, în ultimii 25 de ani, precum şi buna cooperare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, cum ar fi proiectul "Îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN", la dezvoltarea căruia experţii Băncii Mondiale şi-au adus contribuţia şi prin asigurarea serviciilor de consultanţă.
 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: