Publicat: 5 Mai, 2019 - 17:30
Share

Cluj Napoca va găzdui mâine un eveniment important. La ora 13.00, în Foaierul Casei Universitarilor  (Str. Emmanuel de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca), va avea loc lansarea volumulio Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor de Grigore Arbore (Editura Școala Ardeleană, Colecția Istorie contemporană, 2019). Vă prezentăm prefața acestui volum  semnată de  Vasile Pușcaș.

„Grigore Arbore Popescu este un nume pronunțat cu respect și apreciere în lumea istoricilor și criticilor artei. Cu un an în urmă, lansându și integrala poetică, am ascultat distinși critici literari vorbind de poetul Grigore Arbore ca despre unul dintre cei mai sensibili și cultivați mânuitori ai versului contemporan. Eseistica social politică este un alt domeniu în care și a exersat talentul scriitoricesc și de comunicare, propunând teme de filosofie politică și culturală, dialogând cu adepții lui Schumpeter sau polemizând elegant cu personaje din spectrul vieții publice autohtone ori europene. Două alte cărți anterioare ale sale – Libertatea fără democrație și „glonțul de aur” (2005) și Destrămări multicolore (2007) – au adus în discuție problematici generatoare de tensiuni la scară națională, regională și globală. Ele au apărut într un context istoric și cultural recent, caracterizat de abundența surprizelor adesea neplăcute cu care s au întâlnit popoarele din diferite țări pe parcursul „marii tranziții”, în vremuri ce par deja îndepărtate, deși erau chiar ieri, când evenimentele infirmau progresiv atât radicalismul opac al teoriei „sfârșitului istoriei”, cât și speranța multor personalități sincere – și a altora doar demagogic interesate – că în fața noastră se va deschide o eră a raționalității bazată pe împărtășirea lucidă a responsabilităților comune. Prin care unii dintre noi înțelegeam, atunci ca și acum, exclusiv acelea originate în însușirea sensului profund al umanității, identificabil în idealurile nobile derivate din cultivarea valorilor culturii acesteia.
Personal, am avut privilegiul unor conversații lungi cu Grigore Arbore din care am învățat o mulțime de lucruri. Căci este un intelectual veritabil cum rar mi a fost dat să întâlnesc în ultimele decenii. Dar ceea ce m a impresionat cel mai mult a fost capacitatea sa de a privi fapte istorice ori capodopere artistice atât cu înțelegerea epocii în care s au petrecut, cât și prin sensibilitatea omului secolului al XXI lea. Și mi am dat seama că ceea ce l caracterizează pe Grigore Arbore este un umanism profund: el citește documentul istoric/artistic prin trăirea omului de atunci, care este pus în legătură cu omul de astăzi. Simți astfel cum s au așezat straturile culturale în creatura numită OM, care a creat, la rându i, forme de civilizație succesive și acumulate în ceea ce numim ISTORIE.
Cu mai bine de un deceniu în urmă, revenind la uneltele meseriei mele, Grigore Arbore m a îndemnat să exersez și eu eseistica social politică. I am replicat că vreau să mă concentrez doar asupra studiilor mele istoriografice și de relații internaționale, nedorindu mi să mai stărui asupra despicării faptului imediat care mi consumase deja ani buni. Detectându mi sentimentele față de marele istoric David Prodan, mi a argumentat că mi înțelege dorința de a mi servi aspirația profesională, dar a repetat de câteva ori că avem datoria cu toții să gândim mereu la soarta României. Și, parafrazând volumul lui David Prodan, Transilvania și iar Transilvania, mi a zis că orice intelectual român trebuie să aibă în vedere România și iar România. De aceea, primului meu volum de eseuri social politice publicat după acea conversație i am dat titlul România și iar România.
Grigore Arbore are un CV impresionant care arată nu doar o valoroasă pregătire cultural științifică, dar și numeroase experiențe intelectuale și profesionale derulate preponderent în România și Italia, dar și pe alte meridiane europene și globale. Este deținătorul unui bagaj cultural impresionant, fiind mereu informat despre scrierile cele mai importante din literatura internațională, dar cunoaște și cele mai semnificative întâmplări cotidiene din București, Roma, Paris, Berlin, Washington, D.C., Moscova, Beijing, Tokyo, Bruxelles etc. Își menține viu interesul cunoașterii principalelor curente literar artistice și filosofice de pe mapamond, dar este la curent și cu cele mai noi preocupări și rezultate ale cercetărilor științifico tehnologice din laboratoarele marilor universități și corporații multinaționale. De aceea, l am asemuit pe Grigore Arbore cu un adevărat enciclopedist de la începutul veacului nostru care parcă sfidează memoria computerului și se ia la întrecere cu cei care ne introduc în tainele inteligenței artificiale.
Volumul Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor, pe care Grigore Arbore îl propune cititorilor, ne înfățișează munca și gândurile unui intelectual erudit, inteligent, cult și deosebit de sensibil la ceea ce se întâmplă în jurul lui. De data aceasta, autorul ne prezintă un tablou al lumilor lumii în care trăim, exprimând îngrijorarea pe care o simțim toți față de calea pe care evoluează planeta Pământ. Ocupându mă de studiul relațiilor internaționale contemporane, știu că ne dorim o înțelegere cât mai exactă a fenomenelor haotice din sistemul internațional actual, pentru a ne putea poziționa decizional cât mai bine în prezent și viitorul apropiat. Matematicienii și adepții analizei formale a fenomenului globalizării caută permanent să elaboreze modele, scheme și trasee care să permită statelor, companiilor, organizațiilor de piață, dar și grupurilor socio profesionale o ghidare măcar pentru durata medie. Astfel de interogații se regăsesc și în eseurile din volumul de față. Doar că Grigore Arbore, deși este acomodat cu cele mai performante tehnologii și metode de cercetare științifică din zilele noastre, ne demonstrează că între cele mai importante resurse ale cunoașterii contemporaneității și ale reconstrucției sistemului internațional ar trebui să fie și CULTURA.
Apelul la cultură pentru pătrunderea tainelor interconectivităților globale l a făcut și Immanuel Wallerstein când spunea celor care o discutau doar în termenii geopoliticii și geostrategiei că geocultura este deosebit de importantă pentru descifrarea complexității întâmplărilor de pe scena internațională. Grigore Arbore face o demonstrație de măiestrie în geocultură când, pornind de la un tablou olandez din secolul al XVII lea, explică gesturi politice și psihologice ale decidenților europeni contemporani, mergând cu analiza către consecințe detectabile ori posibile în stările prezente ori viitoare. El aduce filosofia elină ori dramaturgia greacă antică în relație cu situația Uniunii Europene din zilele noastre, subliniind nevoia statuării unor altfel de raporturi între entități comunitare și individualități. Sumarizând conținutul volumului de față, dorim să recomandăm și să subliniem în primul rând analizele dedicate stării actuale a Uniunii Europene care i a stârnit autorului o îngrijorare deschis exprimată. În acest context reamintim o mărturisire făcută de unul dintre fondatorii Uniunii Europene care, întrebat, la distanță de peste un deceniu de la întemeierea Comunității Europene, dacă ar mai proceda la fel, el a spus că ar fi trebuit să pună la baza integrării europene cultura, nu doar sistemul economic și de piață. La fel, și Grigore Arbore atenționează că doar instituțiile, procedurile și politicile socio economice europene nu vor reuși să ducă la o reală integrare europeană și cu atât mai puțin la o identitate europeană convingătoare. Pentru acest deziderat european, indică autorul acestui volum, ar trebui luate în considerare și fundamentele culturale și de civilizație. Îndemn la care subscriem și noi.
Dar Grigore Arbore nu este atent doar la spațiul european, la state precum Italia, România, Germania ori Marea Britanie. Conștient de existența interdependențelor globale, el ne conduce prin aria nord americană și, cu aceeași dexteritate intelectuală, prin regiunile asiatice și rusești. Întotdeauna pornește în călătoriile cunoașterii lumilor lumii de la fapte culturale, politice ori economice actuale, dar ne introduce și în istoria cultural politică a locurilor, comunităților, liderilor ori indivizilor care trăiesc în orașe și sate din diferite colțuri ale Planetei. Ceea ce ne demonstrează autorul acestor eseuri este complexitatea nemaipomenită a fenomenelor și proceselor regionale și globale contemporane, dar arată cum cunoașterea lor corectă poate sta la baza unor decizii politice, statale, corporatiste etc. care deschid porțile unei conduite raționale și benefice oamenilor și actorilor instituționali. După cum ignorarea apelului la metodele care pot explica limpede fapte și întâmplări interconectate poate închide căi constructive ori generează crize și conflicte în diferite locuri și momente. Motiv pentru care eu consider că volumul de față este și o pledoarie convingătoare pentru abordarea rațională a evoluțiilor viitoare ale sistemului internațional. Abordare rațională care pornește și se întoarce la valorile umaniste care pot fi atinse doar prin luarea permanentă în considerare a caracteristicilor și trăirilor culturale ale oamenilor, determinărilor de civilizație ale locurilor și comunităților.
Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor este un volum care ne atrage atenția asupra numeroaselor dezechilibre din societatea contemporană internațională. Situație care nu devine periculoasă decât atunci când state, corporații, lideri și organizații regionale/globale neglijează gestionarea adecvată și la timp a respectivelor debalansări. Preocupare care ar trebui să fie permanentă în mintea și acțiunea liderilor și cetățenilor Planetei. Din textele incluse în acest volum transpare îngrijorarea autorului față de modul cum în diferite zone ale globului, inclusiv în cea europeană, sunt gestionate problemele prezentului și viitorului. Grigore Arbore este un optimist și consideră că omenirea ar trebui să evite repetarea unor greșeli ale trecutului și să învețe a trăi în comuniunea valorilor umaniste pe care înaintașii ni le au oferit, sugerând, precum o făcea și Vasile Pârvan, că datoria generațiilor de azi și de mâine este să contribuie mereu la umanizarea lumii.
Actualul volum de eseuri al distinsului cărturar care este Grigore Arbore ni se adresează nouă, celor care suntem în căutarea unei căi de evoluție pentru secolul al XXI lea.
Sper ca eleganța ideilor și stilului autorului să îndemne la o lectură plăcută și atentă a textelor prezentate la Editura Școala Ardeleană, generând meditații profunde și utile cititorului.“