Publicat: 24 Septembrie, 2014 - 23:23
Share

 Potrivit reglementărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate calitatea de asigurat a  persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale,  s eva face on line de furnizorul de servicii medicale prin interogarea aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html informează Biroul de Presă al CNAS.
   „ Este o măsură menită să vină în sprijinul asiguraților care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă  cel care solicită serviciul este asigurat sau nu”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.
    Dacă în urmă interogării, persoana  apare ca neasigurată, aceasta  se va prezenta la casa de asigurări de sănătate  cu documentele care atestă calitatea de asigurat pentru a solicita eliberarea unei adeverinţe.
     Documentele necesare pentru a face dovada calităţii de asigurat la casa de asigurări sunt prevăzute în reglementările casei  pentru fiecare categorie de asigurat în parte..
     Automat, la eliberarea adeverinţei de către casa de asigurări, calitatea de asigurat va fi validată şi în sistemul informatic (SIUI).
      Astfel, nu mai este necesară eliberarea adeverinţei de asigurat pentru persoanele care figurează în sistemul informatic ca fiind persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, conform aplicaţiei instalată pe site-ul CNAS.
      Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014, CNAS a transmis o circulară către casele teritoriale de sănătate.
     Această măsură este tranzitorie şi va fi înlocuită  anul viitor de cardul naţional de sănătate, care va face dovada calităţii de asigurat.

 

Emil S.