Publicat: 13 Ianuarie, 2013 - 16:27

Sub coordonarea conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române, din ordinul Ministrului Afacerilor Interne, echipe formate din psihologi, sociologi, reprezentanți ai structurilor de resurse umane și control intern se deplasează în ţară pentru a purta discuții cu femeile poliţist pe baza unui ghid de interviu elaborat de specialiști în problematica psihosociologiei.

Ghidul de interviu este structurat, în principal, pe dimensiuni ce vizează climatul relațional perceput, avantaje și dezavantaje ale statutului femeii în Poliție, tendințe de discriminare și hărțuire la locul de muncă.

Discuțiile vor fi purtate cu toate angajatele Poliției Române, indiferent de funcția ocupată și de corpul profesional din care fac parte (ofițeri, agenți, personal contractual).

În Poliția Română sunt angajate 8.809 femei, respectiv 2.211 ofițeri, dintre care 133 au funcție de conducere, 4.908 agenţi de poliție, dintre care 8 au funcții de conducere și 1.690 de femei încadrate ca personal civil.

De asemenea, în cadrul conferinţei au fost prezentate măsurile luate la nivelul I.P.J. Olt şi I.P.J. Ilfov. 

Astfel, în urma cercetărilor efectuate la nivelul I.P.J. Olt, I.G.P.R. a dispus cercetarea prealabilă față de cei doi adjuncți, șeful Poliției Orașului Balș și faţă de alți opt ofițeri cu funcții de conducere.

Unuia dintre adjuncţi, prin ordin al ministrului, începând cu data de 10 ianuarie a.c., i-au încetat raporturile de serviciu cu drept la pensie. Faţă de celălalt adjunct, întrucât se află în concediu medical, cercetarea prealabilă a fost suspendată, urmând a se relua la reîntoarcerea la serviciu.

În urma cercetărilor prealabile care s-au finalizat s-a dispus sesizarea Consiliului de disciplină la nivelul I.G.P.R. pentru analizarea abaterii disciplinare de „neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau autorităţile anume abilitate de lege” față de șeful Poliției Orașului Balș, șeful Serviciului Rutier, șeful Serviciului, Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, șeful Serviciului Investigare a Fraudelor și doi șefi de birouri de la Investigarea Fraudelor.

Au fost aplicate două mustrări scrise, față de șeful Serviciului de Ordine Publică și șeful Serviciului de Resurse Umane, iar cu atenționare au fost sancționați doi ofițeri, șefii serviciilor de Investigaţii Criminale şi Investigare a Fraudelor.

La nivelul I.P.J. Olt a fost desemnat să îndeplinească atribuțiile funcţiei de inspector șef, prin dispoziție a Inspectorului General, comisarul-șef de poliție Pruteanu Mihai, director adjunct al Direcției de Ordine Publică din I.G.P.R..

În ceea ce privește situaţia de la nivelul I.P.J. Ilfov, urmare a controlului şi cercetării prealabile efectuate de Corpul de Control al Ministrului a fost sesizat Consiliul Superior al I.G.P.R. față de inspectorul șef și cei doi adjuncți.

Față de comisar-șef Lefter Ionel, adjunctul şefului I.P.J Ilfov, s-a dispus, pe baza propunerii Consiliului Superior, aplicarea sancțiunii disciplinare de mustrare scrisă. De asemenea, a fost eliberat din funcția de adjunct al șefului I.P.J. Ilfov și numit adjunct al șefului Poliției Oraşului Otopeni.

Faţă de cel de al doilea adjunct, cercetarea în Consiliul Superior al I.G.P.R. va fi reluată după întoarcerea acestuia la serviciu din concediul de odihnă.

Inspectorul șef a fost eliberat din funcție și se află la dispoziția I.G.P.R. până la finalizarea cercetării.

Totodată, față de șeful Centrului Chinologic de la Sibiu s-a dispus, la finalul lunii decembrie 2012, cercetarea prealabila și cercetarea administrativă. Cercetările se află în curs de desfăşurarea, iar până la finalizarea lor acesta a fost eliberat din funcție și pus la dispoziția I.G.P.R..