3 decembrie 2021

Verificaţi şi curăţaţi coşurile de fum!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Peste 40 de incendii s-au produs, anul acesta, în zona de competenţă a ISU Giurgiu, din cauza coşurilor de fum defecte, necurăţate de funingine sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile din structura acoperişurilor. În unele dintre cazuri, aceste evenimente au lăsat în urmă pagube însemnate ce ar fi putut fi evitate dacă cetăţenii ar fi respectat sfaturile menite să le protejeze, atât viaţa, cât şi gospodăria.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea pe timpul exploatării coşurilor de fum, trebuie adoptate măsuri care să asigure:

– verificarea coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planşeului sau acoperişului (grinzi, astereală etc.);

– curăţarea periodică a coşurilor de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

– tencuirea şi văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.);

– îngroşarea zidăriei coşului la trecerea prin planşee, lăsându-se un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;

– păstrarea distanţei dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului, astfel încât aceasta să nu fie mai mică de 10 cm.

De asemenea, pentru prevenirea intoxicaţiilor cu fum se recomandă montarea detectoarelor de incendiu în locuinţe, în vederea semnalizării din timp a utilizatorilor referitor la eventualele acumulări de fum şi gaze toxice.

Material de informare preventivă: https://youtu.be/ixUc6UmdzHY

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice