Publicat: 22 Mai, 2017 - 17:03
Share

Muzeul de Artă Vizuală are plăcerea să vă invite la vernisajul expoziției de pictură ,,Pro Boholț”, miercuri, 24 mai, ora 18.00.

Expoziția cuprinde lucrări realizate în timpul taberei de creație ce s-a desfășurat la Boholț, Făgaraș, în 2016. Ele poartă semnăturile artiștilor Cornel Corcăcel, Barbara Czapiga (Polonia), Mariusz Drohomirecki (Polonia), Gheorghe Miron, Irina Panțiru, Lucian Prună și Serge Vasilendiuc (Polonia).

Vasile Joanta, organizatorul și sponsorul celor cinci ediții ale taberei de creație desfășurate în satul natal, spune: 
,,Faptul că „micul Barbizon”, cum numea pictorul ieşean Mihai Coţovanu satul Boholţ, a găzduit în fiecare an, începând cu anul 2012, artişti veniți din multe zone ale României, dar şi din străinătate, ne dă nouă boholţenilor şi nu numai, un motiv de bucurie, aş spune nesperată fiindcă la începutul acestei întreprinderi, inițiatorul ei nu îndrăznea nici să viseze la creşterea ei până la vârsta unei jumătăți de deceniu, mică comparativ cu anii vieţii omului, dar cel puţin matură prin eforturile, îndoielile şi mulțumirile pe care le-a adunat laolaltă organizarea şi petrecerea celor cinci ediții de până acum. Bucuria este cu atât mai mare întrucât parcurgând edițiile taberei şi urmărind ecourile acesteia în mass-media, prin gândurile exprimate de oameni de cultură, critici de artă, artişti sau doar iubitori de frumos, ni se descoperă şi alte motivații, pe lângă cele care au constituit combustibilul de pornire al acestei acţiuni, precum alcătuirea unei memorii vizuale materializate a satului românesc, care încă îşi mai păstrează în bună măsură identitatea prin credinţă, tradiţii şi obiceiuri în faţa valului nivelator şi cenuşiu al postmodernismului.”