21 septembrie 2021

Viitoarele domenii de finanţare ale Programului Interreg NEXT România-Republica Ucraina 2021-2027, stabilite

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Viitoarele domenii de finanţare ale Programului Interreg NEXT România-Republica Ucraina 2021-2027, stabilite de Comitetul Comun de Programare

Comitetul Comun de Programare al Programului Interreg NEXT România-Ucraina s-a reunit on-line, miercuri, 14 iulie a.c., pentru a stabili obiectivele de politică ce urmează a primi finanţare în perioada 2021-2027.

În urma analizei situaţiei din aria eligilă a viitorului program de cooperare şi a consultărilor derulate atât cu structurile partenere, cât şi cu beneficiarii, Comitetul Comun de Programare a decis selectarea următoarelor obiective dintre cele stabilite de Comisia Europeană pentru ciclul bugetar 2021-2027:

– Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon

– Obiectivul de politică 4 – O Europă mai socială şi mai incluzivă

– Obiectivul specific Interreg 2 – Sporirea siguranţei şi securităţii Europei

În perioada următoare, procesul de elaborare a Programului va continua astfel încât depunerea acestuia la Comisia Europeană să fie posibilă la începutul anului 2022.

* * *

Comitetul Comun de Programare reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi alte organizaţii din cele două state partenere şi este principalul decident cu privire la obiectivele de politică ce urmează a primi finanţare prin viitorul program.

Mai multe informaţii privind procesul de elaborare a Programului Interreg NEXT România-Ucraina aferent perioadei 2021-2027 sunt disponibile pe site-ul www.ro-ua.net.