Publicat: 25 Aprilie, 2013 - 19:49
Share

Elevii şi profesorii au dezbătut împreună cu Preşedintele Comisiei de Muncă din Senatul României, dl. Liviu Marian Pop şi cu Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, dl. Simion Hancescu, problemele din educaţie dar şi soluţiile pentru ca toţi copiii să beneficieze de profesori bine calificaţi.

Dezbaterea s-a derulat în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie, sub sloganul ”Fiecare copil are nevoie de un profesor. Profesori bine pregătiți pentru toți copiii” şi a fost organizată de Salvaţi Copiii România şi FSLI.

Elevii participanţi la dezbatere, viitorii profesori ai României, au fost, în majoritate, optimişti cu privire la viitorul lor în învăţământ, considerând că, în ciuda tuturor dificultăţilor pe care le anticipează, vor putea profesa într-un domeniu pentru care au vocaţie.
„Nu ne interesează salariul, atâta timp cât facem ce ne place” – elevă la profilul pedagogic, Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Bucureşti

Plecând de la problemele identificate (precum programul şcolar încărcat, salarizarea scăzută a cadrelor didactice, scăderea interesului elevilor faţă de educaţie sau numărul insuficient al celorlalţi specialişti care pot veni în sprijinul elevilor), actualii elevi, viitori profesori, împreună cu invitaţii şi cadrele didactice prezente au propus soluţii concrete. Printre aceste soluţii se enumeră: asigurarea finanţării adecvate educaţiei, implicit în sfera salarială, dar şi o mai bună administrare a fondurilor din acest domeniu; îmbunătăţirea statutului cadrelor didactice; dezvoltarea unei strategii pe termen mediu şi lung în domeniul educaţiei, care să implice simplificarea metodologiilor, revizuirea programei şcolare şi armonizarea conţinuturilor; îmbunătăţirea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice; suplimentarea numărului de psihologi şi consilieri şcolari, medici şi asistenţi medicali şcolari, mediatori şcolari şi alţi profesionişti care să vină în sprijinul elevilor şi al cadrelor didactice.

Dl. Preşedinte FSLI Simion Hancescu a subliniat faptul că salariul unui profesor debutant ar trebui să fie de circa 2.000 de lei.
„Acest lucru se poate întâmpla şi într-un an dacă există voinţă politică. E necesar însă ca bugetul Ministerului Educaţiei să nu se mai facă la Ministerul de Finanţe”, a spus dl. Simion Hancescu.

Dl. Senator Liviu Pop a accentual faptul că este nevoie de colaborarea tuturor factorilor implicaţi în educaţie, pornind de la copii, tineri, organizaţii neguvernamentale, organizaţii de părinţi, profesori şi clasa politică pentru a putea aduce schimbări semnificative în sistemul de învăţământ.
„Există trei piloni care contribuie la dezvoltarea educaţiei: elevul, cadrul didactic şi mijloacele materiale”, a spus dl. Senator Liviu Pop.

Pe parcursul acestei săptămâni, în cadrul Campaniei Globale pentru Educație, au loc activități similare în peste 1.000 de unități de învățământ din întreaga țară, reunind peste 135.000 de participanți (membri ai Parlamentului, reprezentanți ai autorităților locale, elevi, părinți, cadre didactice și membri ai comunităților locale).

Persoane de contact pentru informații suplimentare :
 Geanina Sandu – responsabil comunicare FSLI – 0722.533.951
 Roxana Paraschiv – coordonator de proiect Salvați Copiii România – 0745.664674.

Date pentru România:
• România se numără printre statele membre ale UE în care salariul de bază pentru profesori, raportat la produsul intern brut/locuitor este unul dintre cele mai mici – sub 50%. Comparativ, acest raport ajunge la 141% în Germania și 136% în Spania. (Comisia Europeană ”Supporting the Teaching Profession”)
• Potrivit surselor europene, România este una dintre țările în care un cadru didactic are nevoie de mai mult de 34 de ani la catedră pentru a ajunge la salariul maxim posibil din punct de vedere legal. Această situație este recunoscută și de studiile efectuate pe plan intern, care atrag atenția și asupra consecințelor pe care aceste diferențe le au asupra structurii personalului didactic (îmbătrânirea personalului didactic, rata mare de părăsire a profesiei în prima etapă a carierei), asupra motivației pentru cariera de profesor (interesul scăzut al tinerilor pentru cariera didactică) și, implicit, asupra calității educației. (Institutul pentru Științele Educației, Raportul național privind măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a Convenției și Recomandărilor asupra luptei împotriva discriminării în domeniul educației)
• Numărul de cadre didactice din învățământul preșcolar a scăzut în ultimii ani (de exemplu, în anul școlar 2010-2011 au fost cu 1.000 de cadre didactice mai puțin față de anul anterior), concomitent cu creșterea numărului de copii care merg la grădiniță. În consecință, raportul ‘nr. copii la un cadru didactic’ a crescut, ajungând la valoarea înregistrată la începutul anilor 2000. (Ministerul Educației Naționale, Raport privind starea învățământului preuniversitar din Romania, 2011)
• Dincolo de informațiile statistice cu privire la procentul cadrelor didactice calificate, o importanță deosebită o are stabilitatea resurselor umane. Astfel, ARACIP atrage atenția asupra necesității unor programe naţionale de stabilizare reală a cadrelor didactice, în condițiile în care, la nivelul școlilor evaluate în anul școlar 2011-2012, s-a constatat că aproape 1 din 6 cadre didactice erau noi, iar în unele școli, fluctuația personalului didactic ajungea la  30-40% anual. (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Raport privind starea calității în sistemul de învățământ preuniversitar din România

Campania Globală pentru Educație (CGE) este o inițiativă a societății civile, începută în anul 1999, care are ca scop combaterea crizei globale din domeniul educației. Dreptul la educație este un drept fundamental al omului, iar misiunea noastră este de a ne asigura că autoritățile iau măsuri pentru a respecta fiecărei persoane dreptul la o educație publică gratuită și de calitate. CGE este susținută de coaliții din aproape 100 de țări din întreaga lume. Printre membrii se numără diferite organizații neguvernamentale naționale, regionale și internaționale, sindicate ale cadrelor didactice și activiști pentru drepturile copilului. În prezent, atragem atenția guvernelor asupra promisiunilor pe care le-au făcut în mod repetat de a asigura Educația pentru Toți.
În România, Campania Globală pentru Educație este susținută și promovată de o coaliție formată din: Organizaţia Salvaţi Copiii, Ministerul Educaţiei Naționale, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, World Vision România, Roma Education Fund România, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Centrul Educaţia 2000+, Asociaţia OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.