Publicat: 26 Aprilie, 2018 - 12:57
Share

Cu ocazia participării la lucrările celei de-a doua părţi a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 23-27 aprilie 2018), senatorul Viorel Badea, membru al delegaţiei Parlamentului României la APCE, a fost ales vicepreşedinte al Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare.

În cadrul acestei comisii a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, senatorul Badea deţine în prezent calitatea de raportor pe tema promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Mandatul Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare a APCE se circumscrie promovării şanselor egale la nivel social, a tuturor aspectelor care se referă la egalitatea dintre femei şi bărbaţi, respectării drepturilor minorităţilor naţionale şi altor minorităţi, inclusiv romi şi nomazi, precum şi prevenirii şi combaterii rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei în Europa.

Tag-uri Nume: