Publicat: 10 Iulie, 2019 - 12:23
Share

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a primit în anul 2000 Diploma Europei pentru Arii Protejate, pentru o perioadă de 5 ani. Această distincţie a fost reînnoită în anul 2005 pentru încă 5 ani şi în anul 2010 pentru încă 10 ani. Diploma se acordă sub patronajul Consiliului Europei, în cadrul Convenţiei privind Conservarea Vieţii sălbatice şi a Habitatelor Naturale în Europa (Convenţia Berna).

În anul premergător expirării valabilităţii, administratorul zonei care deţine Diploma primeşte vizita unui expert care evaluează modul în care zona protejată a fost conservată, măsurile de protecţie aplicate şi eficienţa acestora, îndeplinirea recomandărilor făcute de Consiliul de Miniştri la reînnoire, utilizări şi activităţi socio-economice, conectivitatea cu alte zone, etc.

Cătălin ŢIBULEAC, Guvernatorul ARBDD a declarat că "Suntem mândri că Delta Dunării deţine de aproape 20 de ani această importantă distincţie europeană, ceea ce ne onorează, dar în acelaşi timp ne şi obligă să aplicăm cele mai potrivite măsuri de administrare care să păstreze semnificaţia excepţională la nivel european a acestui teritoriu. Am abordat subiecte precum biodiversitatea, utilizarea resurselor, legătura cu comunitatea locală, cooperarea internaţională. Însă ne confruntăm şi cu unele probleme mai sensibile, precum cea a deşeurilor, problemă care rezultă din faptul că Delta Dunării se află la capătul fluviului şi, din nefericire, devine un bazin de colectare a deşeurilor. Vedem ca o soluţie, pregătirea unui proiect larg european care să implementeze un sistem de gestiune integrată a deşeurilor de-a lungul Dunării cu implicarea statelor riverane."

Robert BRUNNER, expertul desemnat, a declarat "Am venit pentru a purta o discuţie deschisă cu dumneavoastră şi a pregăti un raport complet care să influenţeze pozitiv decizia Consiliului Europei. În următoarele 2 luni voi înainta un raport ce va fi analizat la începutul anului viitor de un grup de specialişti şi care apoi va fi transmis la Consiliul de miniştri care va lua decizia finală. "

Expertul vizitează Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în perioada 08-12 iulie 2019 şi va avea întâlniri cu personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, dar şi cu factorii interesaţi din regiune. De asemenea, se va merge în Delta Dunării şi la centrele de informare din Crişan, Sulina şi Sf. Gheorghe unde se vor purta discuţii cu autorităţile publice locale.

Despre ARBDD
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţia publică înfiinţată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale şi al refacerii habitatelor degradate, în corelaţie cu activităţile economice ale populaţiei locale sau limitrofe, atribuţii conferite prin Legea 82/1993, modificată şi completată ulterior.
 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: