17 august 2022

Vizita secretarului de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman în Irlanda

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a efectuat miercuri, 18 mai 2022, o vizită de lucru la Dublin, la invitaţia părţii irlandeze. Principalele repere ale programului au fost consultările cu ministrul de stat pentru afaceri europene Thomas Byrne, întrevederea cu membri ai Comisiei comune pentru afaceri europene a celor două camere ale Parlamentului irlandez, precum şi întâlnirea cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Irlanda, găzduită de Ambasada României la Dublin.

Discuţiile pe dimensiunea bilaterală a relaţiilor dintre România şi Irlanda au evidenţiat caracterul dinamic al cooperării dintre cele două ţări, precum şi interesul comun pentru dezvoltarea în continuare a dialogului politic bilateral, ca instrument de stimulare a colaborării în toate domeniile.

Partea română a subliniat prioritatea acordată aprofundării cooperării bilaterale atât în plan comercial şi investiţional, cât şi în domeniul educaţiei, inclusiv prin intermediul programului Erasmus. De asemenea, în cadrul convorbirilor a fost evidenţiată contribuţia importantă a comunităţii româneşti, bine integrată în societatea irlandeză, la dezvoltarea relaţiilor româno-irlandeze.

Convorbirile au reliefat existenţa unui set important de puncte convergente şi în ceea ce priveşte subiectele majore de actualitate de pe agenda europeană.

De asemenea, a fost abordată criza din Vecinătatea Estică a Uniunii Europene generată de agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei, context în care partea română a prezentat atât măsurile de ajutor pentru refugiaţii din Ucraina, cât şi măsurile de sprijinire a statelor terţe puternic afectate de aceste evoluţii, în special Republica Moldova.

Discuţiile au evidenţiat, totodată, importanţa Balcanilor de Vest pentru stabilitatea şi securitatea Europei, mai ales în contextul actual. Cele două părţi au reiterat susţinerea pe care o acordă politicii de extindere a UE, exprimând speranţa că deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord şi Albania va avea loc cât mai curând posibil. Au fost menţionate eforturile celor două state de a implementa reformele necesare, precum şi alinierea lor în proporţie de 100% la deciziile Uniunii Europene în domeniul Politicii Externe şi de Securitate Comună.

Totodată, secretarul de stat Daniela Gîtman a reiterat sprijinul României pentru integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova şi a Georgiei în Uniunea Europeană, poziţie bazată pe convingerea fermă că locul celor trei state asociate este în interiorul familiei unite europene. A evidenţiat necesitatea oferirii unei perspective europene tangibile, bazată pe merite, cu mecanisme care să sprijine înregistrarea progreselor necesare spre statutul de stat membru al Uniunii Europene.

În acelaşi cadru, au fost abordate şi teme legate de schimbările climatice şi problematica energetică, în special din perspectiva crizei actuale a preţurilor la energie şi a necesităţii asigurării securităţii energetice a UE.

În ceea ce priveşte Conferinţa privind viitorul Europei, ale cărei lucrări s-au încheiat la 9 mai 2022, secretarul de stat român a exprimat apreciere pentru implicarea cetăţenilor europeni în vederea definirii unei liste de propuneri pe toate cele nouă teme de dezbatere ale Conferinţei. A reliefat că România a facilitat organizarea de dezbateri cât mai ample pe temele prioritare ale Conferinţei. De asemenea, a evidenţiat importanţa paşilor următori, în cadrul cărora fiecare instituţie europeană va analiza recomandările formulate, cu respectarea competenţelor consacrate prin tratatele Uniunii.

De asemenea, în ceea ce priveşte relaţiile UE-Regatul Unit, oficialul român a împărtăşit evaluarea părţii irlandeze privind necesitatea identificării de soluţii comune în cadrul Protocolului privind Irlanda de Nord, pentru a asigura securitatea juridică şi predictibilitatea pentru cetăţenii şi mediul de afaceri din Irlanda de Nord.

Cu ocazia vizitei a fost marcată, în cadrul unei acţiuni protocolare la sediul Ambasadei României la Dublin, aniversarea a 32 de ani de relaţii diplomatice româno-irlandeze, prilej cu care a fost evidenţiat o dată în plus rolul important al comunităţii româneşti din Irlanda în fructificarea oportunităţilor de dezvoltare a relaţiei bilaterale, inclusiv în domeniul economic.

Sursa foto: MAE