3 iulie 2022

Vizita secretarului de stat pentru afaceri europene Iulia Matei în Republica Cipru

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a efectuat, în perioada 8-9 iunie 2021, o vizită de lucru în Republica Cipru, în cadrul căreia a avut consultări politico-diplomatice cu secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe, Kornelios Korneliou şi o întrevedere cu Reprezentantul Special al SG ONU şi şeful misiunii United Nations Peacekeeping Force – UNFYCIP din Cipru, Elizabeth Spehar. Totodată, în cadrul vizitei a fost inaugurat noul sediu al Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României la Nicosia.

Vizita a avut ca scop consolidarea dialogului bilateral între cele două state şi realizarea unui schimb de opinii pe subiectele de interes comun de pe agenda regională şi europeană.

În cadrul consultărilor politico-diplomatice, secretarul de stat Iulia Matei şi secretarul permanent Kornelios Korneliou au evidenţiat stadiul bun al relaţiei bilaterale dintre cele două state şi interesul comun pentru consolidarea coordonării pe subiectele de interes comun. Cei doi demnitari au exprimat interesul pentru creşterea schimburilor comerciale, intensificarea relaţiilor economice şi diversificarea cooperării sectoriale dintre cele două state.

Partea română a subliniat contribuţia importantă a comunităţii româneşti la viaţa socială şi economică a Republicii Cipru, menţionând totodată că aceasta constituie o veritabilă punte de legătură între cele două state. În acest sens, a făcut referire la importanţa proiectelor culturale şi educaţionale menite să contribuie la păstrarea identităţii comunităţii române, ca parte integrantă a societăţii cipriote.

Discuţiile au prilejuit, totodată, un schimb aprofundat de opinii cu privire la temele de actualitate de pe agenda europeană, cu accent asupra coordonării europene în contextul pandemiei de Covid-19 şi procesului de redresare economică, organizarea Conferinţei privind viitorul Europei şi politica de extindere a Uniunii. În cadrul discuţiilor, au fost abordate, de asemenea, şi aspecte legate de problematica migraţiei, precum şi perspectivele de consolidare a Spaţiului Schengen, context în care partea română a reafirmat importanţa prioritară pe care România o acordă obiectivului de aderare la spaţiul Schengen.

În raport cu gestionarea pandemiei de Covid-19, secretarul de stat Iulia Matei a arătat faptul că această criză a determinat consecinţe economice şi sociale profunde, generând efecte nu numai asupra sănătăţii, ci şi asupra funcţionării pieţei interne şi a spaţiului de liberă circulaţie. A arătat că este importantă menţinerea abordării coordonate la nivel UE în raport cu procesul de vaccinare, precum şi în privinţa procesului de redresare economică prin intermediul Planului European de Redresare.

În cadrul discuţiilor, cei doi oficiali au salutat lansarea Conferinţei privind Viitorul Europei şi au avut un schimb de opinii cu privire la aşteptările de la acest proces. Secretarul de stat Iulia Matei a subliniat importanţa dezbaterilor din cadrul Conferinţei pentru consolidarea solidarităţii şi a unităţii europene, precum şi a rezilienţei UE în faţa crizelor. A evidenţiat caracterul strategic al discuţiilor din cadrul Conferinţei, pornind de la lecţiile învăţate din pandemia de Covid-19, pentru conturarea unor soluţii care să conducă la creşterea rezilienţei Uniunii atât în plan intern, cât şi extern şi să permită Uniunii să fie mai bine pregătită pentru noi posibile crize. A subliniat, totodată, importanţa unor rezultate pragmatice în aplicarea politicilor europene, care să reflecte deopotrivă experienţa recentă determinată de criză şi obiectivele pe termen lung ale Uniunii, aşa cum sunt ele reflectate în Agenda Strategică a UE 2019-2024.

Cei doi demnitari au abordat şi aspectele de actualitate în raport cu politica de extindere a Uniunii. În context, Iulia Matei a afirmat valoarea strategică a acesteia pentru stabilitatea şi securitatea continentului european şi a reiterat sprijinul constant al României pentru procesul de extindere şi pentru organizarea, în perioada următoare, a Conferinţelor de aderare cu Albania şi Republica Macedonia de Nord.

De asemenea, în cadrul discuţiilor, partea cipriotă a informat cu privire la rezultatele reuniunii informale 5+1 de la Geneva din 27-29 aprilie 2021, precum şi despre perspectivele procesului de negociere a dosarului cipriot.

Întrevederea cu Elizabeth Spehar, Reprezentantul Special ONU şi Şeful misiunii United Nations Peacekeeping Force – UNFICYP în Cipru a permis un schimb aprofundat de opinii asupra dosarului cipriot. Demnitarul român a evidenţiat că România susţine identificarea unei soluţii echitabile cuprinzătoare şi viabile, agreată de ambele părţi şi în concordanţă cu cadrul internaţional.

La misiunea UNFICYP, secretarul de stat Iulia Matei a avut o discuţie şi cu reprezentanţii români participanţi la contingentul de poliţie UNPOL din cadrul misiunii.

În cadrul vizitei, secretarul de stat Iulia Matei a inaugurat noul sediu al Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României la Nicosia, în prezenta secretarului permanent cipriot, Kornelios Korneliou, oficialilor ciprioţi, precum şi membrilor comunităţii româneşti din Cipru. Demnitarul român a evidenţiat că aceasta inaugurare este parte a procesului de extindere şi modernizare a reţelei consultare, ca partea a procesului de reforma consulară, lansat de Ministerul Afacerilor Externe. Prin acest proces este vizată şi reamenajarea sediilor oficiilor şi secţiilor consulare existente, în beneficiul cetăţenilor români din străinătate solicitanţi de servicii, asistenţă şi protecţie consulară.