26 octombrie 2021

Viziunea conducerii Consiliului Investitorilor Străini pentru mandatul 2021 – 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Recent, companiile membre ale Consiliului Investitorilor Străini – FIC au ales membrii Consiliului Director, 15 manageri de top profesionişti, care vor prelua conducerea organizaţiei pentru un mandat de un an.

Analizând evoluţiile economice recente şi luând în considerare lecţiile şi provocările din perioada pandemiei de Covid-19, Consiliul Director este pregătit să îşi concentreze activitatea pe câţiva piloni strategici identificaţi ca fiind fundamentali pentru o redresare economică solidă şi de lungă durată.

Viziunea noului Consiliu Director se bazează pe următoarele aspecte principale care vor continua să modeleze creşterea durabilă a economiei româneşti: concluzia principală este că pentru revenirea economică, în primul rând este necesară continuarea campaniei de vaccinare, cu sprijinul mediului privat pentru a remedia daunele sociale şi economice cauzate de această criză; o implicare continuă pentru atragerea mai multor investiţii străine directe, cu scopul de a obţine un efect de dezvoltare multiplicator
pentru ecosistemul IMM-urilor din ţara noastră; formularea unor recomandări cu privire la politicile publice cu impact în economie şi recomandări privind tranziţia verde şi cea digitală spre care România se îndreaptă în deceniul 2021 – 2030; şi nu în ultimul rând, îmbunătăţirea şi consolidarea procesului de consultare între autorităţi şi mediul de afaceri, cu obiectivul de a atinge şi implementa politici publice solide.

În acest moment, România are, prin mecanismul de redresare şi rezilienţă şi prin fondurile UE disponibile din cadrul financiar multianual, instrumentele necesare şi oportunitatea de a implementa reforme în diferite domenii cheie care ar putea genera impulsul suplimentar necesar pentru o creştere economică peste media europeană.

Mediul de afaceri reprezentat de FIC va continua să sprijine eforturile autorităţilor şi să fie implicat în campania de vaccinare a populaţiei. Membrii FIC sunt conştienţi de faptul că particularitatea acestei crize sanitare îndelungate implică un efort constant pentru a menţine virusul la distanţă şi pentru a asigura funcţionarea fără întreruperi a economiei, prin urmare companiile vor continua să deruleze campanii de conştientizare cu privire la avantajele vaccinării ca metodă crucială pentru protejarea angajaţilor şi păstrarea locurilor de muncă.

Având în vedere pierderile considerabile declanşate de pandemie, Consiliul Director al FIC recomandă o abordare preventivă, bazată pe vaccinarea pe scară largă a populaţiei, pentru a evita măsuri rigide restrictive urmate de redeschideri provizorii ale economiei, generând astfel revenire economică de tip stop-start, sau restricţii la nivel local, care ar reprezenta un efort bugetar suplimentar pentru economia României, aşa cum a fost cazul până acum.

FIC încorporează aceste elemente cheie în viziunea sa de lucru pentru mandatul 2021 – 2022, cu convingerea fermă că perioada viitoare are potenţialul de a asigura o redresare durabilă a economiei, atâta timp cât fiecare actor va acţiona în mod responsabil şi îşi va aduce contribuţia.

Despre FIC:
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociaţia care reuneşte peste 120 dintre cele mai importante şi mai mari companii româneşti cu capital străin, cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă o cincime din economie şi care au o contribuţie semnificativă la bugetul de stat. În cei aproape 25 ani de la înfiinţarea organizaţiei, companiile membre FIC au susţinut întotdeauna importanţa dialogului între comunitatea de afaceri şi autorităţi. În fiecare an în luna mai, FIC îşi alege un nou Consiliu Director pentru un mandat de un an, iar acesta, la rândul lui, alege până la sfârşitul lunii iunie, echipa executivă – preşedinte şi vicepreşedinţi, dintre cei 15 membri.